Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 juni 2022

Herverdeling portefeuilles Statenfractie

Portefeuille en rolverdeling fractie 2022-2023 D66 Gelderland

Stan Hellegers (fractievoorzitter) Antoon Kanis (vicefractievoorzitter)
Cultuur Water
Ruimtelijke ordening Milieu
Wonen Landbouw
Natuur Stikstof
Financiën
Algemeen bestuur
Luchtvaart
Rita Braam (Statenlid) Sara Panis (Fractievolger)
Fiets Onderwijs & Arbeidsmarkt
OV Wegen
Energie & Klimaat Economie
Europa Inclusiviteit
Ruimtelijke ordening (2e woordvoerder) Gebiedsopgave
Recreatie & Toerisme
Sport
Frank van ’t Ende (Fractievolger) Loes ten Dolle
Milieu Fractieondersteuning
Recreatie & toerisme Communicatie
Luchtvaart
OV
Digitalisering  
Wegen