Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 april 2018

Goed opgeleide arbeidskrachten op een diverse werkvloer

burgerinitiatief

Tijdens de Statenvergadering van 11 april is een motie van Statenlid Céline Blom met grote meerderheid aangenomen. In de motie roept ze in een aantal punten op om het Gelderse onderwijs nog beter af te stemmen op de arbeidsmarkt.

Blom is blij dat de motie is aangenomen.“Een naadloze aansluiting tussen de verschillende soorten onderwijs en de arbeidsmarkt is essentieel. Gelderland heeft grote behoefte aan goed opgeleide arbeidskrachten. Alleen zo beantwoorden we aan de uitdagingen waar de provincie voor staat. Op het gebied van klimaat, energie en circulaire economie bijvoorbeeld. Hiermee sporen we Gedeputeerde Staten (GS) aan om integraal te kijken naar onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarbij moet zeker aandacht zijn voor techniek, waaronder ook bouw en ICT, en zorg. Ik ben heel blij dat de meerderheid van de Statenleden achter deze aanpak staat.”

Onbenut potentieel

Uit beantwoording van schriftelijke vragen van D66 op 6 maart jongstleden bleek al dat volgens opgave van het CBS in Gelderland in 2016 circa 61.000 jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar geen startkwalificatie hebben. Dat is maar liefst 26,6% van de totale bevolking van 18 tot 27 jaar. Er is dus sprake van een grote schare aan onbenut potentieel. Blom: “Hoe mooi zou het zijn als nagegaan kan worden wat de provinciale rol zou kunnen zijn bij het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en naar werk toeleiden van jongeren zonder startkwalificatie.”

Leven lang leren

Een ander punt waar Blom aandacht voor vraagt, is een leven lang leren. “De arbeidsmarkt van de toekomst ziet er anders uit. Die kent andere uitdagingen en vraagt andere competenties van werknemers. Sommige beroepen zullen verdwijnen, andere komen erbij. In de motie roep ik op om pilots op het terrein van een leven lang leren en opleiden te stimuleren en rekening te houden met doorlopende leerlijnen.”

Diversiteit

Een laatste punt dat Blom mee wil geven aan GS is diversiteit. Onderzoek uit Scandinavië leert dat meer diversiteit op de werkvloer tot betere prestaties leidt. Het aandeel vrouwen, inclusief kantoorpersoneel, in de bouw- en infrasector is slechts 9% volgens CBS-cijfers uit 2016. Blom: “In 2008 was dit cijfer precies hetzelfde. Helaas is er dus nog niets veranderd. D66 wil graag dat nagegaan wordt welke rol de provincie kan spelen om diversiteit op de werkvloer te bevorderen.”

Thema

Economie, innovatie & onderwijs

Investeren in de economie. Steden zijn de groeimotor, innovatie en ontwikkeling van technologie zijn onontbeerlijk.

Lees meer