Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 oktober 2018

Gelderse kopstukken sieren Regiocongres van D66 Gelderland

Het Regiocongres van D66 Gelderland kende op zaterdag 13 oktober een nieuwe geslaagde editie. Naast inhoudelijke sessies over het verkiezingsprogramma, groene schoolpleinen en het werk in de Provinciale Staten was er aandacht voor de wissel van fractievoorzitters in Den Haag. Alexander Pechtold gaf symbolisch het stokje door aan zijn opvolger Rob Jetten. Gedeputeerde en lijsttrekker Michiel Scheffer sloot de dag af.

Dagvoorzitter Jan de Geus opende even na half elf de dag die plaatsvond in het Impulse-gebouw op het terrein van de WUR in Wageningen. In een informele setting interviewde fractievoorzitter van D66 Gelderland Fleur van der Schalk vervolgens twee Gelderse coryfeeën: nestor Jan Terlouw en afzwaaiend fractievoorzitter Alexander Pechtold. Uiteraard vroeg ze ook aan Alexander Pechtold wat hij nu ging doen. Pechtold gaf aan daar eens even goed over na te gaan denken. “Ik heb in elk geval de komende tijd heel wat gesprekken met mensen in de kunstwereld. Dus het zou zo maar eens kunnen dat ik iets heel anders ga doen.“

Authentiek en oprecht

Terlouw benadrukte nogmaals het belang van klimaat naar aanleiding van het nieuwe klimaatrapport van IPCC dat onlangs verscheen. “Ik kan niet genoeg benadrukkend hoe belangrijk dit is. Ik weet ook zeker dat dit onderwerp bij Rob Jetten in goede handen is.” Terlouw en Pechtold hadden ook tips voor de nieuwe fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Ze gaven hem mee om authentiek en oprecht te blijven. Terlouw voegde er nog aan toe: “We zullen hem steunen waar het kan en bekritiseren waar het nodig is.”

Het belang van cultuur

Mirjam Barendregt, directeur bestuurder van het Apeldoornse theater Orpheus benadrukte in haar presentatie die volgde het belang van cultuur. Belangrijk als vestigingsfactor als magneet voor toeristen maar ook benadrukte ze de verbindende waarde. Ze hield een pleidooi om meer te investeren in cultuur. Daarna was er ruimte voor Jan Engels voor een toelichting op het concept-verkiezingsprogramma van D66 Gelderland voor de Statenverkiezing in maart. Hij benoemde vooral het proces dat tot dit concept heeft geleid.

Verdiepingssessies

In de middag ging het ruim honderdkoppige gezelschap uiteen in verschillende groepen voor een aantal verdiepingssessies. In één sessie lichtte de volledige Permanente Programma Commissie die aan het verkiezingsprogramma werkte de inhoud en de gemaakte keuzes verder toe. Leden stelden vragen en bespraken de mogelijkheden om gezamenlijk amendementen voor het programma te schrijven. Ondertussen gaf het Gelderse Els Borst Netwerk acte de présence en was er een presentatie over het Wageningse vertrouwensexperiment met de bijstand. Ook was er gedurende de middag veel aandacht voor klimaat. Het ging over de regionale energietransitie en het betrekken van inwoners bij windmolenprojecten. En de verbinding tussen onderwijs en klimaat werd gelegd door Statenleden Céline Blom en Antoon Kanis die spraken over groene schoolpleinen.

Nieuwe fractievoorzitter

Hierna kwam het gezelschap weer samen. Dit maal om te luisteren naar de kersverse voorzitter van de Tweede Kamerfractie Rob Jetten. Op vragen van Fleur van der Schalk vertelde hij over zijn eerste hectische week. Hij ging in op de Haagse mores, maar vooral ook op zijn plannen voor de komende tijd: resultaten halen voor D66 in de onderhandelingen over de dividendbelasting en de uitvoering van het klimaatakkoord. En hij kondigde aan de komende tijd zoveel mogelijk afdelingen in het land te gaan bezoeken om zich nader voor te stellen.

Opmaat voor de campagne

Last but not least kreeg Michiel Scheffer het podium. Ook de Gelderse gedeputeerde en lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen benoemde de klimaatopgave. “Van elektrisch vervoer tot de eiwittransitie en windmolens: de klimaatopgave is breed. We moeten van alle onderdelen werk maken. Maar de opgave biedt ook kansen, banen voor mbo’ers en vmbo’ers bijvoorbeeld.” Hij sloot af met de oproep aan de aanwezigen om mee te doen om de komende campagne voor de Statenverkiezingen tot een succes te maken: “Ik heb er ontzettend veel zin in”, besloot een enthousiaste Scheffer. Daarmee kwam een einde aan wederom een geslaagd Regiocongres. Duidelijk werd dat D66 Gelderland naast drie generaties fractievoorzitters ook een grote en enthousiaste schare leden heeft.