Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 juni 2017

Functionerende arbeidsmarkt vereist maatwerk

De economie trekt aan en het aantal banen in Gelderland groeit. Dit betekent dat er krapte ontstaat in verschillende sectoren, zoals techniek, ICT, zorg en logistiek. Toch profiteert niet iedereen van de banengroei. D66 wil gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt, daarvoor is maatwerk vereist.

We spreken vaak over ‘de arbeidsmarkt’. In realiteit is de arbeidsmarkt divers. Vraag en aanbod verschillen per regio en per sector, ook op de Gelderse arbeidsmarkt. De kansen voor werkzoekenden verschillen eveneens. Door de aantrekkende economie worden die verschillen duidelijker. Jongeren komen makkelijker aan het werk, maar werkloze 55-plussers vinden nog steeds moeilijk een baan.

Vraag en aanbod

Statenlid Rita Braam-van Valkengoed licht toe: “Werkgevers in de Achterhoek en het Rivierengebied en in sectoren als ICT en techniek hebben moeite om vacatures te vervullen. Oudere werkzoekenden hebben veel praktijkervaring, maar vaak niet de juiste diploma’s. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten onvoldoende op elkaar aan. Vanwege dat laatste feit steunde D66 een motie van 50PLUS in de Provinciale Staten die opriep om de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt te verbeteren.”

Onderwijs voor kansengelijkheid

D66-Statenlid Céline Blom signaleert eveneens het probleem dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet matchen. Zij ziet daarnaast een belangrijke uitdaging voor de komende jaren, paradoxaal gezien hangt die juist samen met de aantrekkende arbeidsmarkt: “Het bedrijfsleven lokt VMBO-leerlingen naar de arbeidsmarkt. Wanneer we weer economische tegenwind krijgen, is dit echter de eerste groep die buiten de boot valt. Jongeren zonder voldoende kwalificatie voor de arbeidsmarkt komen dan als eerste thuis te zitten. Daarom is het belangrijk dat jongeren een startkwalificatie hebben voor ze aan het werk gaan.” Ze vervolgt: “ Onderwijs is de manier om kansengelijkheid te vergroten en te zorgen dat niemand achterblijft.”

In gesprek met Gelderse ondernemers en kennisinstellingen

Braam-van Valkengoed en Blom zien een taak voor de overheid om samen met onderwijsinstellingen en werkgevers deze kwesties aan te pakken. Beiden sporen D66-gedeputeerde Michiel Scheffer aan dit mee te nemen in de gesprekken die hij regelmatig voert met Gelderse ondernemers en kennisinstellingen. “Onze gedeputeerde Economie kan een verschil maken door met georganiseerde werkgevers en kennisinstellingen het gesprek aan te gaan en voor verschillende regio’s met mooie voorstellen te komen. Er is geen sprake van een homogene arbeidsmarkt, dit maakt maatwerk noodzakelijk”, aldus Braam. “Als wij nu en in de toekomst willen kunnen rekenen op goede vakkrachten, moeten we jongeren gezamenlijk blijven stimuleren om hun opleiding af te maken en een vak te leren”, voegt Blom toe.