Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 januari 2011

Expertmeeting: 'Goederenvervoer over water, een redelijk alternatief?'

D66 Gelderland verzet zich nadrukkelijk tegen plannen voor uitbreiding van het goederenvervoer over de IJssellijn. Over de overlast, de gevaren voor de omwonenden en de schade aan natuur en landschap die dit met zich meebrengt, is onvoldoende nagedacht. D66 Gelderland wil de komende periode aandacht vragen voor maatregelen die deze overlast voldoende zouden kunnen beperken, en daarnaast zoeken naar mogelijke alternatieve oplossingen voor het goederenvervoer.

Daarom organiseert D66 Gelderland op zaterdag 5 februari 2011 eenexpertmeeting met als thema goederenvervoer over water. Kan dit eenalternatief zijn voor goederenvervoer over spoor?

We hebben sprekers uitgenodigd vanuit verschillende disciplines, zoals de Eigen Vervoerdersorganisatie en de Binnenlandse Container Terminal Nederland.

De meeting wordt gehouden in Bezoekerscentrum Veluwezoom:
Heuvenseweg 5a, 6991JE te Rheden. U kunt gratis parkeren bij het Bezoekerscentrum. Vanaf treinstation Rheden is het 10 minuten lopen. Vanaf 10 uur is de zaal open, om 10.30 uur start de meeting tot uiterlijk 13.30 uur. Tijdens de meeting is ruim de gelegenheid om met de sprekers in debat te gaan.

Vanwege het beperkt aantal beschikbare plaatsen, verzoeken wij u aan te melden via d66@ps.gelderland.nl.