Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 maart 2018

Duurzame kaders voor ruimtelijk beleid Gelderland

Bedrijventerrein H2O

Op 7 maart stelden Provinciale Staten de kaders vast voor een nieuwe Omgevingsvisie- en verordening. Namens D66 Gelderland sprak Stan Hellegers over duurzaamheid, gezonde lucht en culturele voorzieningen.

De Omgevingsvisie- en verordening vormen de kaders voor respectievelijk provinciaal en gemeentelijk beleid. Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet bereidt de provincie deze kaders voor. Gemeenten zijn daarmee vroeg op de hoogte van de kaders waarmee zij zullen moeten gaan werken na de invoering van de Omgevingswet. Daarom is deze stap extra belangrijk: door nu de juiste keuzes te maken helpen we alle gemeenten op weg in de juiste richting.

Duurzaam is geen keuze

“Met deze kaders kan niemand er om heen: duurzaamheid is voor ons geen keuze.” aldus Hellegers. “De kadernota stelt dit expliciet en legt de lat hoog. Het stuk is doorspekt met duurzame ambities: dit is een stuk dat D66 volledig onderschrijft. Nu is het aan Gedeputeerde Staten om met deze kaders de duurzaamste Omgevingsvisie- en Verordening ooit op te stellen. Daar zullen wij als fractie op gaan controleren.” De in de kadernota gestelde doelen zijn ‘Gezond, veilig, schoon en welvarend’. D66 zet daarbij in op het toepassen van de strengere normen van de World Health Organization (WHO) in plaats van de minder vergaande Europese normen.

Hoogwaardige culturele voorzieningen

In de kadernota was cultuur een pijnlijke afwezige. Met een amendement heeft D66 dit gecorrigeerd. We hebben op laten nemen dat een goed vestigingsklimaat vraagt om hoogwaardige culturele voorzieningen. Hellegers: “Juist in een provincie die een creatieve en innovatieve economie voorstaat, moeten we extra aandacht hebben voor wat hoogopgeleide mensen aantrekt. Culturele voorzieningen zijn een belangrijk onderdeel van deze aantrekkingskracht.”