Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 mei 2018

Duurzaam en toekomstbestendig OV voor Gelderland

Statenlid Rita Braam treinde de afgelopen maand door Europa. Wat ze meemaakte en wat haar opviel, is hier, hier en hier te lezen. De geleerde lessen zijn hier te lezen. Dit alles nam ze mee in de behandeling van de OV-concessie in de provincie Gelderland. 30 mei besprak PS deze concessie.

In de Statenvergadering van 30 mei bogen de Staten van Gelderland zich over de nieuwe OV-concessies in Gelderland, Overijssel en Flevoland. De drie provincies trekken gezamenlijk op. Een aantal van de lessen die D66-woordvoerder Rita Braam – van Valkengoed in haar reis door Europa heeft opgedaan heeft ze ingebracht in dit debat. Ruimte voor goed grensoverschrijdend vervoer. Tussen Gelderland en Duitsland en tussen provincies. Het allerbelangrijkste punt is aansluiting. OV moet aansluiten op andere typen vervoer als deeltaxi’s en fiets. Maar bovenal moet OV aansluiten op de wensen van inwoners, bedrijven en bezoekers.

Doorontwikkeling

Braam – van Valkengoed licht toe: “Voor D66 is doorontwikkeling van vervoersvormen en Openbaar Vervoer vanzelfsprekend. We zijn blij met de samenwerking tussen de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland. Hiermee krijgen we de slagkracht om met ingang van 2020 de D66-doelen voor verduurzaming van het OV te realiseren. D66 is ook tevreden met de toezegging voor een innovatiefonds voor versnellen van zero-emissie OV. Dit doen we bovenop de investering van 100 miljoen per jaar in OV-concessies. Een voorstel voor dit innovatiefonds ontvangen de Staten komend najaar. Ik ga me inzetten om in dit fonds ruimte te maken voor innovaties op de bestaande infrastructuur; daarbij kun je denken meer gebruikers van het Arnhems trolleynetwerk of aan busboot over de rivier.”

Sterk OV-kernnet

Er zitten meer goede punten in de concessie. Braam – van Valkengoed: “Er is meer slagkracht voor evenementenvervoer, voor ontwikkeling van nachtlijnen waar dat kansrijk is en verbetering van OV-verbindingen met omliggende provincies en Duitse grensregio. D66 heeft er vertrouwen in dat we met dit voorstel de voorwaarden scheppen voor een krachtig netwerk van Openbaar Vervoer dat voldoet aan de moderne reizigersvraag.

Gelderlanders betrekken

Braam – van Valkengoed riep GS ook nog op om ook vooral de Gelderlanders te betrekken bij het soepel overstappen in het OV. “Dan moet je bijvoorbeeld denken aan Park en Rides en fietstrommels, maar ook aan zitbankjes en plekken om een scootmobiel veilig te stallen.” Ze ziet heel graag dat het college inwoners, bedrijven en regelmatige bezoekers vraagt naar de gewenste voorzieningen bij OV-haltes en OV-overstappunten. “Daarmee stijgt de betrokkenheid van burgers. Dit zorgt in de toekomst voor overstapgemak en het zorgt ervoor dat Gelderlanders en bezoekers het OV krijgen dat ze willen gebruiken. Daarmee investeert het college echt in een vraaggericht OV.”

Vergezichten

Naast de concrete punten die vandaag aan de orde zijn en waar D66 op korte termijn aandacht voor vraagt, zijn er ook een aantal vergezichten. Ideeën die de D66-woordvoerder opdeed tijdens haar reis, maar die wat meer voeten in aarde hebben. Hieronder licht ze er een aantal uit.

– OV-verbinding met Unesco Werelderfgoed locaties en nationale (natuur)parken

“In Gelderland lopen twee belangrijke aanvragen voor Unesco Werelderfgoed. Dat zijn de Romeinse Limes, de begrenzing van het Nederlandse en Duitse deel van het Romeinse Rijk langs de rivier de Rijn, en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Naar verwachting worden deze aanvragen rond 2020 officieel toegekend. Het zou heel mooi zijn als deze Unesco Werelderfgoederen verbonden worden met het regionaal spoor. Als bezoekers tussen de verschillende locaties kunnen reizen, is het Unesco Erfgoed pas echt ontsloten. Wat mij betreft is er ook ruimte voor andere vormen van vervoer. Denk daarbij aan iets als een kabelbaan, maar ook aan een thematrein rondom de Hollandse Waterlinie die op waterstof rijdt.”

– Verbindingen tussen grote Europese stedelijke centra

Een ander punt waar Braam – Van Valkengoed zich voor blijft inzetten is hoogwaardige grensoverschrijdende verbindingen. Ze vindt dat op dit gebied nog veel te winnen is. “Is Den Haag bijvoorbeeld voldoende verbonden met Düsseldorf, de hoofdstad van onze belangrijke handelspartner Noord-Rijn Westfalen? Wil de trein echt een concurrent van het vliegtuig zijn moeten we investeren in hogesnelheidslijnen die stedelijke centra verbinden. Het voor- en natransport naar deze stedelijke centra moet hoogwaardig zijn en goed daarop aansluiten. Het kan zijn dat je daarvoor een transporthub buiten de stad nodig hebt. Een goed voorbeeld daarvan zag ik in het Franse Avignon.”

– Verbinding Nederlandse met Duitse spoornetwerken

“Naast snelle verbindingen moeten we ook andere grensoverschrijdende verbindingen niet uit het oog verliezen”, stelt Braam – Van Valkengoed. “Uit ons eerder gedane onderzoek voor GrensOV(er) bleek dat de verbinding tussen de Achterhoek (Doetinchem) via Emmerich, Kleve naar Nijmegen voor verbetering vatbaar is. Een belangrijke ontbrekende schakel is het spoor tussen Nijmegen en Kleve en een busverbinding naar Emmerich. Deze verbinding zou de Duitse inwoners van Kleve en omgeving in de toekomst toegang bieden tot de snelle 10-minuten verbinding van Nijmegen naar de Randstad en voor regio Nijmegen toegang bieden tot de spoorverbindingen aan de Zuidkant van de Rijn naar Krefeld en verder.”

– Hoogwaardig uitrustings- en belevingsniveau

Een laatste punt is het reiscomfort. “Willen we mensen uit het vliegtuig en de auto krijgen dan moeten we investeren in reisgemak en -comfort. Ook al is het veelal de verantwoordelijkheid van de openbaar vervoer aanbieder, het uitrustingsniveau van de treintoestellen, wifi en stopcontacten, de stations en het geluidsniveau in de coupé zijn onderwerpen waar wij als Statenleden onze invloed op kunnen aanwenden. Waar de discussie zich in het verleden heeft beperkt tot toiletten in de treinen en op de stations wil ik die discussie graag breder trekken.”