Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 juni 2018

Digitale toegankelijkheid van provincie kan beter

D66-Statenlid Lucia van Milaan stelde onlangs vragen over de (digitale) toegankelijkheid van de provincie Gelderland. De antwoorden laten zien dat de provincie op de goede weg is, maar er zeker nog niet is.

Op 14 juli 2016 ondertekende Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Dit verdrag regelt dat toegankelijkheid voor mensen met een handicap (fysiek, verstandelijk, psychisch en zintuiglijk) de norm wordt. Naast de fysieke toegankelijkheid van bijvoorbeeld gebouwen en inrichtingen betreft het ook goederen en diensten. Waaronder de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de overheid op het gebied van taalgebruik en leesbaarheid. Tegelijkertijd is de EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps omgezet naar Nederlandse wetgeving. Dit besluit moet uiterlijk 23 september 2018 in werking treden.

Reden voor vragen

De twee ontwikkelingen waren reden voor D66-Statenlid Van Milaan om te informeren naar de stand van zaken bij de provincie Gelderland. Een van haar belangrijkste speerpunten is het zorgen voor een goede maatschappelijke positie voor mensen met een handicap. “Toegankelijkheid is een onderwerp wat me na aan het hart gaat. In dit geval gaat het vooral om de toegankelijkheid voor mensen met een verstandelijke en visuele handicap. Die groep is groter dan je denkt. 2,5 miljoen Nederlanders zijn bijvoorbeeld in meer of mindere mate laaggeletterd. Ik vind dat je juist van de overheid mag verwachten dat die deze groep tegemoet komt. Door helder, duidelijk en toegankelijk te communiceren.”

Goede voorbeeld

Uit de antwoorden blijkt dat de provincie het onderwerp in beeld heeft. “Klopt”, zegt Van Milaan. “Maar er zijn nog best wat kanttekeningen te plaatsen. De website van de provincie is bijna op orde. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer kanalen en manieren waarop de provincie communiceert met Gelderlanders.” Uit de antwoorden blijkt dat vooral daar nog wel wat te winnen valt. “De provincie stelt dat dit grotendeels eraan ligt dat de regie over de uitingen ligt bij andere partijen. Maar het jaarverslag van Commissaris van de Koning 2017, dat ook volledig digitaal is verschenen, is toch echt een document van de provincie zelf. Dit is ook niet ingericht op bijvoorbeeld laaggeletterden of visueel beperkten. Zo is er bijvoorbeeld geen voorleesfunctie.”

“Ik vind dat de provincie zowel zelf het goede voorbeeld moet geven én een krachtiger signaal mag afgeven aan partners. Zoals gezegd: dat mag je bij uitstek van een overheid verwachten!”, besluit Van Milaan.