Steun ons en help Nederland vooruit

Over de provincie

Provincie Gelderland

De Provinciale Staten, wat doen die eigenlijk? Welke taken en verantwoordelijkheden heeft zij, en wat is de rol van D66 in de huidige coalitieperiode? Op deze pagina vind je informatie over de Gelderse politiek.

Het takenpakket van de provincie is veelomvattend. Zo is zij verantwoordelijk voor onder meer natuur en landschap, ruimtelijke ordening en regionaal en openbaar vervoer. Daarnaast zorgt de provincie voor provinciale wegen (1200 km) en draagt bij aan de leefbaarheid van stad en platteland. De provincie is verder actief op het gebied van cultuur, milieu, water en veiligheid. Vaak houdt de provincie zich niet als enige met deze taken bezig. In het belang van de Gelderse inwoners werkt de provincie nauw samen met andere overheden (rijk, gemeenten) en met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en instellingen.

PS en GS

De provinciale politiek is verdeeld in twee onderdelen: Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS). De Provinciale Staten zijn het algemeen bestuur en de volksvertegenwoordigers, te vergelijken met de Tweede Kamer in de landelijke politiek. Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de provincie.

Provinciale Staten (PS)

De huidige samenstelling van Provinciale Staten is bepaald tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015. D66 behaalde daarbij een prachtige winst: van 4 naar 7 zetels! De zetelverdeling in Gelderland ziet er op dit moment als volgt uit:

zetelverdeling Gelderland 2015 - 2019_3In totaal hebben 55 mannen en vrouwen uit Gelderland zitting in PS. Deze volksvertegenwoordigers worden eenmaal per vier jaar gekozen. Vervroegde verkiezingen, zoals we die kennen na een kabinetscrisis, zijn bij Provinciale Staten niet mogelijk. Het lidmaatschap van de Staten is geen dagtaak, de meeste leden hebben er ander werk naast.

De belangrijkste taken van PS zijn:

  • het vaststellen van de begroting (ruim 600 miljoen euro per jaar) en de jaarrekening
  • het vaststellen en verordeningen en plannen en het controleren van de Gedeputeerde Staten
  • een bijzondere taak, of voorrecht, van PS is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

In Gelderland is woensdag Statendag. Een keer per vijf weken vergaderen PS voltallig. De vergadering begint om 10:00 uur en is openbaar. De vergadering is bovendien live te volgen en achteraf terug te kijken via een webcast.

Gedeputeerde Staten (GS)

Het College van Gedeputeerde Staten (GS) is het dagelijks bestuur van de provincie. De gedeputeerden en de Commissaris van de Koning, John Berends, vormen samen het college van Gedeputeerde Staten (GS). Zij bereiden de voorstellen van PS voor en voeren de besluiten van PS uit. Gedeputeerde Staten beslissen daarnaast over zaken als milieuvergunningen en subsidies. De gedeputeerden hebben een dagtaak aan hun werk. De leden van PS kiezen de gedeputeerden.

In Gelderland komen de zes gedeputeerden van de vier coalitiepartijen:

  • D66 – Michiel Scheffer
  • VVD – Connie Bieze, Jan Markink
  • PvdA – Josan Meijers
  • CDA – Peter Drenth, Bea Schouten

Voor meer informatie over de provincie Gelderland, kijk op www.gelderland.nl.

Laatst gewijzigd op 28 februari 2019