Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 februari 2010

D66 Gelderland stelt schriftelijke vragen OV Chipkaart

De invoering van de OV chipkaart gaat gepaard met nogal wat haken en ogen. Binnen de Stadsregio blijkt de OV chipkaart bijvoorbeeld vaak duurder uit te pakken. Bovendien is de OV chipkaart in de spitsuren 10% duurder, om de 20% korting in de daluren te compenseren! Daarnaast heerst er nog veel onduidelijkheid omtrent de invoering van de OV chipkaart – dit terwijl deze voor studenten reeds is ingevoerd. Reden voor D66 Gelderland om schriftelijke vragen te stellen over de invoering van de OV chipkaart in Gelderland.

Schriftelijke vragen OV Chipkaart
In de Gelderlander van 19 december 2009 wordt door de heer Walraven van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen het advies gegeven de OV-chipkaart nog niet te gaan gebruiken. Dit is opvallend, omdat
deze voor studenten per 1 januari 2010 is ingevoerd. Belangrijke redenen daarvoor zijn zaken die nog niet goed geregeld zijn (zoals de dalurenkorting) en het onderzoek van de Gelderlander en Rover
waaruit blijkt dat de OV-chipkaart binnen de Stadsregio vaak duurder uitpakt.

Conform artikel 42 van het reglement van orde van provinciale Staten van Gelderland stellen wij u de volgende schriftelijke vragen inzake het gebruik van de OV-chipkaart in Gelderland.

Vragen
1. Heeft u kennis genomen van het artikel “Gebruik OV-chipkaart niet” uit de Gelderlander van 19 december 2009?
2. Deelt u de oproep van de heer Walraven om de OV-chipkaart voorlopig niet te gebruiken?
3. Deelt u de mening van de heer Walraven dat er nog veel niet goed geregeld is rondom de OV-chipkaart? Zo ja, wat is er in uw optiek dan niet goed geregeld?
4. Is er voor u op dit moment aanleiding om de communicatiecampagne in Oost-Nederland (onder de
naam “de OV-chipkaart, hij is er”) later dan de geplande datum van 1 februari 2010 in te laten gaan? Is er voor u aanleiding de afschaffing van de strippenkaart in Gelderland die voor dit najaar
gepland staat, op te schorten?
5. Uit onderzoek van de Gelderlander en Rover blijkt dat het maken van reizen met de OV-chipkaart in de Stadsregio – met een kilometertarief van 11 cent – in de meeste gevallen duurder is dan met een strippenkaart. Kunt u garanderen dat dit – met een kilometertarief van 12,5 cent – in de rest van Gelderland niet het geval zal zijn?
6. Het instap- en kilometertarief is een zeer bepalend besluit voor het openbaar vervoer in Gelderland. Bent u bereid in de toekomst overleg te plegen met de commissie MEZ alvorens een besluit te
nemen over wijzigingen in het tarievenkader?

Martijn Leisink, D66