Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 september 2010

D66 Fractie bezorgd over effecten reorganisatie MSD-Organon voor Gelderland

De fractie van D66 in de Provinciale
Staten van Gelderland heeft vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld
over de voorgenomen reorganisatie van MSD in Oss en sluiting van de
dochteronderneming API/Diosynth in Apeldoorn. D66 vindt het van belang
dat medewerkers, toeleveranciers en kennispartners van MSD zicht
krijgen op perspectief. De kennis op het gebied van gezondheid en
farmacologie, en meer bepaald vrouw en gezondheid is van unieke
betekenis voor de regionale economie. Het behoud en verdere
ontwikkeling van deze kennis, daarbij aansluiten bij een
maatschappelijke vraag vind D66 van groot belang.

D66 vraagt aandacht voor de gevolgen van
de sluiting c.q. verplaatsing van de activiteiten van MSD uit Oss en
Apeldoorn (v/h Diosynth) voor werknemers die in Gelderland wonen, en
voor opleidingen zoals de HAN (laboratoriumschool) en Radboud UMCG. D66
verwacht een inspanning van GS om spin-offs uit MSD Organon te
ondersteunen in Gelderland binnen Health Valley. Daarbij zou Nijmegen
een alternatieve locatie voor een Campus in aansluiting op de
Universiteit. Ook is de vraag gesteld of starters in aanmerking voor
financiƫle ondersteuning door de Participatiemaatschappij
Oost-Nederland.