Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 april 2021

D66 wil meer snelle fietsroutes in Rivierland

De provincie Gelderland staat bekend als een fietsprovincie en heeft daar de afgelopen jaren al veel in geïnvesteerd. D66 heeft altijd hard ingezet op de fiets en wil daarbij een brede blik. Zo dragen snelfietsroutes aanzienlijk bij om de doelen uit de mobiliteitsvisie te halen en specifiek de doelstelling om 35% van alle reisbewegingen in Gelderland om te buigen naar de fiets. D66 Gelderland wil dat deze doelstellingen worden gehaald, maar dat kan alleen door meer inzet en middelen.

De beschikbare investeringsmiddelen voor snelfietsrouters bedragen 0 euro, zodra de lopende plannen zijn uitgevoerd. Met de huidige plannen gaan we de 35% niet halen en daarom is het van belang dat er een verkenning komt voor vier nieuwe snelle fietsroutes Culemborg-Houten, Geldermalsen-Tiel-Ochten-Rhenen, Wychen-Oss en Epe-Hattem en dat deze worden opgenomen in de Kadernota 2021 van de provincie Gelderland. Deze routes staan in het provinciaal Fietskader en zijn belangrijke verbindingen.

“Wij hebben afgelopen weken gesproken met de Fietsersbonden in de regio Rivierenland, Raadsleden en de samenwerking opgezocht met ons Statenlid in de provincie Utrecht. Hier werd duidelijk dat er behoefte is aan deze snelle fietsroutes. Deze kunnen bijdragen aan die 35% fietsmobiliteit en niet te vergeten een reductie van CO2 uitstoot. Op dit moment draagt de mobiliteit in onze provincie voor bijna één derde bij aan de huidige CO2 uitstoot. Fietsen is niet alleen gezond, maar ook een duurzame optie. Daarom diende D66 een motie in bij de kadernota 2021 om een verkenning op te starten voor de genoemde potentiële routes. Uiteraard houden we vinger aan de pols hoe dat de komende twee jaar verloopt.” aldus Rita Braam-van Valkengoed, Statenlid D66 Gelderland.