Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 maart 2021

D66 wil klimaatdoelen behalen

Nederland staat voor een grote opgave: de overgang naar hernieuwbare energie en een klimaat neutrale economie. Om de doelen van Parijs te halen draait het om tempo, slagkracht en kapitaal. Het klimaatplan wat voorlag in de Provinciale Staten van Gelderland is een uitwerking van twee jaar puzzelstukken in elkaar schuiven.

De richting van het klimaatplan werd bepaald in het Klimaatinitiatief van PS in 2018, waar D66 een belangrijke aanjager van was. Het moet een transitie zijn naar een nieuw landschap, naar stapsgewijs meer gelijkwaardig samenleven en forse vernieuwing naar een groene economie.

“Gelderland laat slagkracht zien door een klimaatplan tot 2030 te presenteren, maar wij hebben wel twijfels in hoeverre het college erin gelooft om de doelstellingen te halen. In het klimaatplan is een 10- jarig plan opgenomen over ‘Wat als we de doelstellingen niet halen.” Rita Braam

D66 wil dat de doelen worden behaald en vindt het ‘Wat als plan’ dan ook niet bijdragen aan slagkracht en tempo. We moeten nu de doelen gaan halen! Braam drong daar op aan in de Staten en stelde aan het college de vragen of zij er zelf nog wel in geloven, D66 blijft vol inzetten om de doelstellingen te halen.

Om iedereen mee te krijgen in de transitie en om met slagkracht en draagvlak vooruit te kunnen diende D66 een motie mede in voor het betrekken van een burgerpanel bij de tussentijdse bijstelling van het klimaatplan, deze motie werd met een meerderheid aangenomen.