Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 februari 2018

D66 wil dat Gelderlanders 20 procent meer fietskilometers maken

op de fiets

D66-Statenlid Rita Braam – Van Valkengoed wil dat Gelderlanders nog meer op de fiets stappen. Ze fietsen nu al 1000 kilometer per dag op een kilometer fietspad, maar dat mag met 20 procent omhoog vindt ze. “Die toename is vooral mogelijk door gedragsverandering en een uitgebreid netwerk van hoogwaardige snelfietswegen. A highway just for bikes.”

Braam – Van Valkengoed is blij met de Gelderse inzet voor de fiets. “Op vele manieren hebben we de afgelopen jaren fietsen gepromoot, of het nou ging om de Giro, het Velocity-congres of het filmpje voor het World Economic Forum over ‘The Rijn-Waal-pad’. We staan mede door dit populaire filmpje, ‘The Netherlands built a highway just for bikes’, zelfs wereldwijd op de kaart als fietsprovincie.”

Volop voordelen

Voor D66 is en blijft het onderwerp fiets een belangrijk speerpunt. In al haar facetten: van parkeervoorzieningen tot fietssnelwegen en recreatieve fietsroutes. De voordelen van fietsen zijn overduidelijk, een betere bereikbaarheid voor werk, school, sport, minder files en vooral, een schonere lucht. Daarom zien wij graag dat Gelderlanders nog vaker de fiets pakken. Bijvoorbeeld net zoveel als de Utrechters. Zij leggen gezamenlijk al 1800 kilometer per dag af op een kilometer fietspad.

Gedragsverandering

De doelstelling voor Gelderland zou 20 procent groei moeten zijn; van 1000 naar 1200 dagelijkse kilometers. Braam – Van Valkengoed: “Naast fietsenstallingen en (snel)fietsroutes moeten we werk maken van een gedragsverandering. Inwoners moeten verleid worden om meer en vaker te fietsen, en de E-bike te gaan zien als reëel alternatief voor de auto. Daarvoor zijn nieuwe snelfietspaden nodig, naar bijvoorbeeld drukke werklocaties of mbo’s. Zoals uit recent Gelders onderzoek blijkt, zit de grote groei van gebruikers van e-bikes bij de 40-minners. Die ontwikkeling kunnen we niet alleen versterken door fietspaden aan te leggen. Maar ook door mensen een week lang gratis een e-bike in bruikleen te geven, een bedrijventerrein challenge aan te gaan of een ‘low-emissie’ wedstrijd voor scholieren te organiseren.”

Volgens D66 helpt alleen een doelgerichte integrale aanpak. “Daarom ben ik heel blij dat mijn motie die ik tijdens de PS-vergadering van 31 januari heb ingediend, is aangenomen. Mede daardoor kunnen meer Gelderlanders in de toekomst genieten van een snelle fietsroute, a highway just for bikes”, besluit Braam – Van Valkengoed.