Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 oktober 2019

D66 wil duidelijkheid: Zijn de beleidsregels over stikstof opgeschort of niet?

Gisteren was overal te lezen dat Gelderland de beleidsregels over stikstof opschort, maar een nadere bestudering van de uitspraken van Gedeputeerde Drenth doet de fractie van D66 daar nu aan twijfelen. Statenlid Antoon Kanis stelt vragen aan het college: ‘Wij willen weten hoe het precies zit. Zijn de beleidsregels nu opgeschort of niet? En wat betekent dat?’

Kanis keek vandaag de beelden van het protest nog eens terug en was verbaasd. ‘De gedeputeerde zegt helemaal niet toe de regels op te schorten. Hij zegt alleen het proces daarvoor in gang te zetten’. In het persbericht dat de provincie later op de middag stuurde werd dat nog verder afgezwakt tot ‘met de boeren in gesprek over het opschorten van die regels die de agrarische sector raken’.

Kanis: ‘We moeten de ene onduidelijkheid niet oplossen door een nieuwe onduidelijkheid te creëren. Er is behoefte aan duidelijkheid!’. Daarom stelt D66 schriftelijke vragen over de gevolgen van de uitspraken van Drenth. De partij wil precies weten wat er aan wie is toegezegd en wat dat betekent. De partij vraagt het college binnen anderhalve week hierop te antwoorden, zodat de antwoorden deel kunnen uitmaken van het debatverzoek dat de partij wil aanvragen voor de Statenvergadering van 30 oktober.

 

Lees hieronder de ingediende vragen:

Het ‘Boerenalarm’. Onder dat motto organiseerden LTO en GAJK afgelopen maandag een protestactie voor het Huis der Provincie in Arnhem. Na een alarm van toeterende trekkers en enkele sprekers mocht Gedeputeerde Drenth de boeren namens Gedeputeerde Staten van Gelderland toespreken. Hij maakte excuses over de communicatie zegde toe nog deze week met de boeren om tafel te gaan. Hij benadrukte hierbij dat de beleidsregels over stikstof niet van tafel gingen. De boeren namen geen genoegen met de toezeggingen en eisten per direct een gesprek.

In het provinciehuis werd met een deel van de boeren het gesprek voortgezet en na ruim een uur overleg kwam Gedeputeerde Drenth naar buiten met het bericht dat hij het proces in gang gaat zetten om de beleidsregels over stikstof met betrekking tot de landbouw toch op te schorten.

D66 zet grote vraagtekens bij deze gang van zaken, omdat de indruk ontstaat dat het College is gezwicht voor het protest van de boeren. Het mag niet zo zijn dat het beleid van de Provincie Gelderland op deze manier wordt bepaald. Daarover wil D66 op woensdag 30 oktober met de Staten in debat. Om dat debat te kunnen voeren op basis van de juiste informatie hebben wij de volgende vragen aan het College:

 1. Met wie heeft Gedeputeerde Drenth op maandagmiddag 14 oktober overlegd bij het boerenprotest? Welke personen zaten om tafel en namens welke organisaties?
 2. Op basis van welke afweging zijn deze personen uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek?
 3. Is er een gespreksverslag gemaakt van dit overleg? Zo ja, kunt u dit delen met de Staten? Zo nee, waarom niet?
 4. Is er een afsprakenlijst gemaakt van dit overleg? Zo ja, kunt u deze delen met de Staten? Zo nee, waarom niet?

Na het overleg maakte Gedeputeerde Drenth bekend ‘het proces in gang te zetten om de beleidsregels met betrekking tot landbouw op te schorten’.

 1. Wat betekent ‘het proces in gang zetten om de beleidsregels met betrekking tot de landbouw op te schorten’? Zijn de beleidsregels nu wel of niet opgeschort?
 2. Wat houdt het opschorten van de beleidsregels juridisch gezien precies in?
 3. Wat betekent het opschorten van de beleidsregels in de praktijk voor de boeren?

Bij het boerendebat van De Gelderlander op vrijdag 11 oktober zei gedeputeerde Drenth over het opschorten van de beleidsregels: ‘Dan sturen we alle bouwvakkers naar huis’.

 1. Wat betekent het opschorten van de beleidsregels voor het op gang brengen van de vergunningverlening andere sectoren zoals de woningbouw?

Tot maandag heeft het College op meerdere momenten benadrukt vast te houden aan de beleidsregels. Na het protest van boeren voor het provinciehuis veranderde het College hierover van mening. De indruk ontstaat, bijvoorbeeld in de media[1] [2], dat het Gelderse Provinciebestuur buigt voor het protest van de boeren.

 1. Wat is de inhoudelijke reden waardoor het College op maandagmiddag van mening is veranderd?
 2. Waarom heeft het College niet vastgehouden aan de afspraken over de beleidsregels zoals die in IPO-verband gemaakt zijn?
 3. Waarom is het Gelderse College gezwicht voor het boerenprotest en waarom heeft het College er niet voor gekozen de rug recht te houden, zoals gebeurd is in Groningen, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Brabant?

Uit het artikel van De Volkskrant1 blijkt dat naast vertegenwoordigers van boerenorganisaties ook luidruchtige boeren van het protest mochten aanschuiven bij het gesprek.

 1. Klopt het dat er naast de vertegenwoordigers van boeren organisaties ook andere boeren mochten aanschuiven?
 2. Zo ja, waarom mochten specifiek deze boeren aanschuiven?
 3. Wat vindt het College van het beeld dat ontstaat dat iemand die een grote mond op zet wordt beloond met een plek aan de gesprekstafel?

D66 verzoekt het College deze vragen uiterlijk vrijdag 25 oktober a.s. te beantwoorden, zodat de antwoorden kunnen worden betrokken bij een debatverzoek in de Statenvergadering van 30 oktober.

 

[1] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/als-een-brede-boer-zich-ermee-bemoeit-begint-het-bestuur-te-wankelen~b39ea265/

[2] https://www.gelderlander.nl/arnhem/provincies-buigen-voor-boeren-gelderland-en-overijssel-trekken-stikstofregel-voorlopig-in~a3fbe71b/