Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 juli 2021

D66 wil dat iedereen zijn huis kan verduurzamen

Provincie Gelderland trekt 20 miljoen uit om sociale huurwoningen te verduurzamen. D66 staat voor de verduurzaming van de hele woningvoorraad en verzocht daarom GS per motie om de particuliere woningeigenaren hierin mee te nemen.

Deze week lag het voorstel ‘Investeringsimpuls verduurzaming sociale huurwoningen‘ voor in Provinciale Staten. Woningbouwcorporaties investeren 180 miljoen in de verduurzaming van 4.000 woningen en de provincie legt daar 20 miljoen bij om extra verduurzamingsstappen te maken. D66 ziet een enorme uitdaging in het verduurzamen van de Gelderse woningvoorraad. Voor de sociale voorraad én de particuliere woningvoorraad is verduurzaming een grote uitdaging.

D66 begrijpt dat het college begint bij de woningbouwcorporaties, een goed georganiseerde gesprekspartner maakt het mogelijk om snel grote stappen te zetten. We zien ook dat de corporaties juist partijen zijn die in staat zijn om deze verduurzaming door te voeren. Dit zien we ook aan hun eigen inzet, waaruit ook de investering van 180 miljoen voortkomt. Dit bracht D66 aan het twijfelen. Moeten we als provincie juist de meest kapitaalkrachtige en georganiseerd huizenbezitters, de woningbouwcorporaties, financieel steunen? Ja, als we daarmee grote stappen kunnen zetten in de verduurzaming van woningen in Gelderland.

En; Nee, als we daarbij niet tenminste de particuliere huizenbezitters mee kunnen nemen die tussen het corporatiebezit wonen. Veel ingewikkelder is immers het verduurzamen van particuliere woningen. Geen goed georganiseerde gesprekspartners met onderhoudsprogramma’s en begrotingen. Maar honderdduizenden individuele Gelderlanders voor wie dit geen dagelijkse kost is. Daarom wil D66 dat hier meer aandacht voor is bij deze investeringsimpuls. Om te zorgen dat er geen witte plekken over blijven tussen de rijen corporatiewoningen. Om eigenaren rondom corporatiebezit ook te informeren en te motiveren te verduurzamen.

Daarom diende D66 samen met de VVD een motie in: ‘elke verduurzaamde woning telt’. Hierin wordt het college verzocht om vooruit te kijken naar die andere 900.000 woningen in Gelderland. Als Provinciale Staten moeten we nadenken over hoe we ook particuliere woningeigenaren gaan helpen bij verduurzaming van hun huizen. Eenieder moet mee kunnen doen met verduurzaming.