Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 maart 2019

D66-voorstel voor opleiden vakmensen voor de toekomst aangenomen

Provinciale Staten nam tijdens de vergadering van 27 februari een motie van Statenlid Céline aan, gebaseerd op het plan Vakmensen voor de toekomst. De motie roept, net als het plan op om meer vakmensen op te leiden die helpen bij de realisatie van de energietransitie. In het plan Vakmensen voor de toekomt komt Blom bovendien met een gedetailleerd en ambitieus plan hiervoor.

Op 19 februari verscheen in het NRC een artikel met de kop: ‘Over tien jaar is half Nederland niet meer geschikt voor zijn werk’. Aanleiding van deze zorgwekkende kop is een rapport dat begin februari verscheen over de arbeidsmarkt. Dit rapport bevatte adviezen van een brede denktank voor overheid, onderwijs en werkgevers. De adviezen bestaan onder meer uit: het helpen van werknemers met het maken van een carrièreswitch, meer aandacht voor praktijkleren en de extra benodigde middelen voor scholingsbudget.

Vakmensen voor de energietransitie

Het rapport past naadloos bij de evaluatie van het arbeidsmarkt en onderwijs beleid over de periode 2016-2019 waar Provinciale Staten over sprak. Het onderwerp raakt bij uitstek aan de energietransitie, die zonder voldoende vakmensen niet van de grond komt. Blom: ‘D66 vindt het cruciaal dat er direct aan de slag wordt gegaan met het tekort aan vakmensen voor de energietransitie. Voor de meeste beroepsgroepen binnen de Gelderse energiesector worden grote tot zeer grote knelpunten verwacht tot 2022 blijkt uit onderzoek van het Researchcentre voor arbeidsmarkt en onderwijs.’

Meteen aan de slag

Er is daarom geen tijd te verliezen stelt Blom. ‘D66 wil dat de provincie Gelderland meteen aan de slag gaat. In aansluiting op de denktank en op de 44 visionairs uit het rapportboek samenscholing geboden, moet Gelderland echt werk maken van het opleiden van vakmensen voor de toekomst!’ D66 vraagt aandacht voor een aantal zaken. ‘Met de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die soms buiten beeld zijn. Dan gaat het om vroegtijdige schoolverlaters, maar ook de 45-67 jarigen die thuis zitten omdat zij net niet aansluiten bij huidige vraag op de arbeidsmarkt, of vluchtelingen met een verblijfsstatus. Veel van deze mensen willen wel werken, maar kunnen een uitgestoken hand gebruiken. Met dit plan wil D66 die bieden.’

Het hele plan Vakmensen voor de toekomst, lees je hier.