Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 juni 2020

D66 stemt in met actieplan Wonen

In een groot deel van Gelderland is een schrijnend tekort aan passende woningen. Starters en mensen met lagere inkomens hebben het moeilijk bij het vinden van woonruimte. Daarom is D66 Gelderland blij met het Actieplan Wonen van de provincie. Met 30 miljoen worden 45.000 woningen versneld gerealiseerd.

Op 27 mei is het actieplan Wonen in de Provinciale Staten van Gelderland behandeld. Voor D66 een goed moment om te controleren of Gedeputeerde Staten ook invulling geeft aan de ambities zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. In de omgevingsvisie Gaaf Gelderland staat:

‘Duurzaam is voor ons geen keuze. Onze manier van wonen, werken, verplaatsen, leven moet echt anders. Het roer moet om, willen we het gave Gelderland dat we hebben opgebouwd ook vast kunnen houden in de toekomst’.

In het Actieplan schittert duurzaamheid echter in afwezigheid. In de oordeelsvormende sessie voorafgaand aan de Statenvergadering bleek dat Gedeputeerde Staten hier geen verandering in wilde brengen. ‘Wij kiezen ervoor om geen duurzaamheidseisen boven de wettelijke normen op te leggen’ sprak gedeputeerde Kerris vol overtuiging.

‘Opmerkelijk, want volgens de omgevingsvisie Gaaf Gelderland, volgens onze eigen kaders, is duurzaam geen keuze’ aldus Stan Hellegers, Statenlid D66. Het voorstel staat op het vlak van duurzaamheid dan ook in schril contract met de eerder vastgelegde ambities. Hellegers citeerde nogmaals: ‘Duurzaam is minder zeggen en meer doen! Wij schuwen niet de lat hoog te leggen, ongewenste ontwikkelingen tegen te houden en waar nodig buiten de gebaande paden te treden’.

Gedeputeerde Staten bleek niet van plan zich aan deze woorden te houden. Daarom diende Hellegers namens D66 een amendement in. Dit voegde duurzaamheid, klimaatneutraliteit en circulariteit toe aan onderdelen van het Actieplan. De steun van diverse oppositiepartijen was niet genoeg om aangenomen te worden.

D66 koos er, ondanks het gebrek aan duurzaamheid, toch voor om in te stemmen met het Actieplan Wonen. Hellegers: ‘Niet alleen versnellen we hiermee de bouw van noodzakelijk woningen, maar ook krijgt de bouw een steun in de rug in deze moeilijke tijden’.