Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 februari 2022

D66 maakt zich zorgen over bijzondere landschappen

‘Bescherm onze waardevolle landschappen’. Die oproep deed Statenlid Antoon Kanis vandaag in het debat over het landschapsbeleid. Hij waarschuwde daarmee voor de negatieve gevolgen van het nieuwe beleid dat door Gedeputeerde Staten wordt voorgesteld.

Eerder is er regelmatig in de Staten van Gelderland geconcludeerd dat onder de huidige regels de landschappen niet goed beschermd zijn, daarom ligt er vandaag een nieuw landschapsbeleid voor in de Staten.

D66 is blij dat er niet alleen aandacht is voor bijzondere landschappen, maar voor alle landschappen in het nieuwe beleid. Toch zijn er ook grote zorgen voor D66 in het nieuwe beleid. Deze zorgen zijn gericht op de bijzondere landschappen, zoals de Nationale Landschappen en de Waardevolle Open Landschappen. In oude landschapsbeleid beschermt de omgevingsverordening deze bijzondere landschappen met ‘Nee, tenzij’ beleid. Bepaalde ontwikkelingen zijn in deze kwetsbare landschappen niet mogelijk, tenzij er wordt voldaan de drie zogenaamde ‘barro-criteria’. Deze criteria zijn:

  • Nee tenzij, er geen alternatieven zijn;
  • Nee tenzij, een groot openbaar belang is;
  • Nee tenzij, er compensatie plaatsvindt.

In het nieuwe landschapsbeleid vervallen deze bijzondere landschappen en daarmee ook deze drie criteria. We gaan met het nieuwe beleid, naar een beleid waarbij geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen landschappen. Dit vindt Kanis onwenselijk en zorgt er voor dat straks alles overal kan.

Kanis pleit daarom met een motie vandaag in de Staten voor het in stand houden van het ‘nee, tenzij’ beleid bij Nationaal Landschap. ‘Deze landschappen hebben hun bescherming nodig, daarnaast moet er beter gehandhaafd worden en moeten regels goed worden toegepast. Concluderend; Niet alles kan, overal.’ Uiteindelijk kreeg Kanis een toezegging van het college dat de nationale landschappen op de kaart blijven staan en dat in het nieuwe beleid dat landschap van hogere kwaliteit ook beter beschermd blijft. Met die toezegging kon D66 de motie intrekken.

Bekijk hier de ingediende motie.