Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 januari 2020

D66 Gelderland stelt vragen over luchtwassers

Afgelopen week las de fractie van D66 het persbericht van RTV Oost over Luchtwassers bij veehouders in Overijssel. Hierin kwam naar voren dat veel luchtwassers niet goed blijken te werken. Overijsselse omgevingsdiensten en de provincie Overijssel onderzochten de luchtwassers bij meer dan 300 veehouderijen. Uit dat onderzoek bleek dat achttien luchtwassers goed presteerden en dat slechts drie bedrijven volledig aan de wettelijke voorschriften voldeden. Bij het overgrote deel van de gecontroleerde bedrijven waren de luchtwassers dus niet op orde.

Luchtwassers hebben een belangrijke rol in het beperken van de uitstoot van de veehouderij. D66 vindt het vanuit het oogpunt van gezondheid en milieu van belang dat deze goed werken. Een luchtwasser is daarnaast een middel om de stikstofuitstoot van de veehouderij te beperken. De komende tijd liggen er moeilijke keuzes voor op het gebied van stikstof. Werkende technieken en goede data zijn essentieel om daarin een goede afweging te maken. Daarom stelt Antoon Kanis, vandaag namens D66 Gelderland vragen aan het college.

Lees hieronder de vragen van Antoon Kanis:

 

Vragen aan Gedeputeerde Staten van Gelderland

  1. Bent u bekend met het onderzoek van de Provincie Overijssel en Overijsselse omgevingsdiensten?
  2. Wordt er in Gelderland vergelijkbaar onderzoek naar luchtwassers uitgevoerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunnen de resultaten hiervan gebruikt worden in de verdere uitwerking van de Gelderse Maatregelen Stikstof?
  3. Acht het College het aannemelijk dat het onderzoek in Gelderland vergelijkbare resultaten oplevert als in Overijssel? Zo nee, waarom niet?
  4. Welke rol ziet GS weggelegd voor de provincie om luchtwassers beter te laten werken?