Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 september 2018

D66 Gelderland is tegen laagvliegroutes over Gelderland

Tijdens de vergadering van de commissie RLW op 12 september sprak Statenlid Antoon Kanis namens D66 Gelderland over Lelystad Airport. Kanis benadrukte nogmaals dat D66 Gelderland tegen laagvliegroutes over Gelderland is.

Lees hieronder de volledige spreektekst.

Voorzitter,

Laat ik maar meteen helder zijn: D66 Gelderland is nooit voorstander geweest van de laagvliegroutes. En als het aan D66 Gelderland ligt, dan gaat Lelystad Airport pas open op het moment dat de vliegtuigen in één keer kunnen doorstijgen, zonder langdurig laag te vliegen.

Mijn indruk is altijd geweest dat ook het college van Gedeputeerde Staten geen laagvliegroutes wil en zich hard maakt voor het zo min mogelijk overlast voor onze inwoners. Op de Veluwe en elders in de provincie. Graag zou ik van het college horen of deze indruk juist is.

We spreken deze avond over de brief van het college aan de minister. In deze brief roept het college op om het herindelen van het luchtruim niet verder uit te stellen. De minister heeft toegezegd dat dit in 2023 geregeld moet zijn. Dat was ook waar mevrouw Kuik naar verwees. En zij stelde terecht: dit soort afspraken tellen alleen als ze in een wet vastgelegd worden. D66 is blij dat het college de minister aan die uitspraak wil houden. En dat het college vraagt om die eerdere toezegging hard te maken. Zet het op papier, zet het in een wet!

Wat ons betreft kunnen die twee standpunten ook prima naast elkaar staan. Aan de ene kant er alles aan doen om de laagvliegroutes te voorkomen en tegelijkertijd de minister aan haar eigen belofte houden dat de herindeling van het luchtruim, en als voorwaarde daarin het verdwijnen van de laagvliegroutes, in 2023 te regelen.

Alle insprekers die ons vanavond toegesproken hebben deden, ieder op hun eigen manier, de oproep aan ons als Staten om onze verantwoordelijkheid te nemen. Dhr. Gelsing van RECRON zei: ‘Neem uw verantwoordelijkheid als Staten en loop niet achter de Haagse partijpolitiek aan.’ Dat is een oproep die ik ter harte neem. In het afgelopen jaar hebben ik en mijn collega Statenleden van D66 keer op keer bij onze Haagse fractie de terechte zorgen die in onze provincie leven overgebracht en benadrukt dat wij tegen de laagvliegroutes zijn.

Kortom. D66 Gelderland steunt de oproepen die vanavond door de insprekers gedaan zijn tegen laagvliegroutes… En tegelijkertijd steunen we de acties van het college om de minister aan haar woord te houden. En misschien is dat wel het belangrijkste: Laten we samen, als Gelderlanders, het belang voor onze natuur en onze leefomgeving keer op keer bij Den Haag onder de aandacht brengen.

Want dáár wordt het besluit uiteindelijk genomen!