Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 maart 2021

D66 Gelderland en Utrecht willen natuurgebieden verbinden

Al meer dan twintig jaar liggen er in Nederland plannen om twee belangrijke natuurgebieden met elkaar te verbinden: De Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Een verbinding die tien jaar geleden door bezuinigingen onder staatssecretaris Bleker van de agenda verdween. De afgelopen maanden sloegen D66 Utrecht en D66 Gelderland de handen ineen in een nieuwe poging om deze verbinding weer op de politieke agenda te krijgen.

Namens D66 Gelderland diende Statenlid Antoon Kanis bij de bespreking van het beleidsplan biodiversiteit een motie in om het gesprek over natuurverbinding weer op te starten. De motie kwam helaas een paar zetels te kort voor een meerderheid. Een week later wist D66 Utrecht wel een meerderheid te krijgen achter een vergelijkbare motie. Utrecht zet nu een eerste stapje en als het aan D66 Gelderland ligt zet Gelderland daar snel een stap naast, want een verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug blijft een kans om de natuur in beide provincies te verbeteren!

Lees hieronder de volledige bijdrage van Kanis aan het debat over biodiversiteit.

————————————–

Natuur is overal. Van een koolmeesje in je tuin tot kruiden in het gras van het boerenland. Van de kleinste micro-organismen in de bodem tot de grote eeuwenoude beuken op landgoed Zijpendaal. Van een lieveheersbeestje op een groen schoolplein tot de edelherten op de Veluwe.

Maar we weten dat het niet goed gaat met de biodiversiteit. Jaar op jaar blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het aantal soorten in Gelderland, Europa en de wereld afneemt.

D66 is dan ook blij met het voorliggende beleidsvoorstel, dat met een vrijwel complete aanpak komt om het tij voor de biodiversiteit te keren. Het versterken en vergroten van natuurgebieden, waar natuur de topprioriteit is. In het agrarische landschap, waar door natuur inclusieve landbouw en het versterken van landschapselementen de biodiversiteit een boost kan krijgen. En ook in de stad, waar je niet als eerste aan denkt bij biodiversiteit, maar waar verrassend veel moois te vinden en beschermen is.

Er is nog één punt waar we vanuit D66 de aandacht op willen vestigen. Dit beleidsplan biodiversiteit stelt zich tot doel om natuurgebieden uit te breiden en te verbinden. Daarbij hebben we in de omgevingsvisie ons als provincie ons tot doel gesteld om natuurgebieden te verbinden, ook over provinciegrenzen heen. En op dat punt ligt er nog een plan onder in de beleidslades waarvan D66 wil kijken of we die nog af kunnen stoffen.

Dat gaat om het ondertussen al meer dan twintig jaar oude plan om een robuuste natuurverbinding te realiseren tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Voor verschillende diersoorten zoals boommarters, hagedissen en edelherten zou deze verbinding een toegevoegde waarde kunnen zijn. Met deze verbinding ligt er een kans om de leefgebieden en weerbaarheid van deze soorten te vergroten, maar ook een uitdaging omdat de verbinding nu nog belemmerd wordt door de A1.

Maar we kunnen dit als Gelderland niet alleen. Om deze kans te pakken zullen we samen met Utrecht en het Rijk tot een aanpak moeten komen. Graag zou D66 zien dat er op dat vlak een eerste kleine stap zetten. Daarom dienen we, mede namens 50Plus, Partij voor de Dieren, SP, Groep Mout en Groep Roetert een motie in met het volgende dictum:

Verzoeken GS het initiatief te nemen om samen met de provincie Utrecht en het Rijk in gesprek te gaan over de kansen die een verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug biedt voor het versterken van de biodiversiteit in beide provincies;

En gaan over tot de orde van de dag.

Voorzitter. D66 zal straks voor het beleidsplan biodiversiteit stemmen. Voor de koolmees, het kruidenrijk grasland, de micro-organismen, de beuken en het lieveheersbeestje. En hopen dat we met de motie ons als Staten uit kunnen spreken om op de lange termijn nog nét iets meer kunnen doen voor het Edelhert.