Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 mei 2017

D66 blijft investeren in Gelderland

Revolveren

In de Statenvergadering van 24 mei heeft Provinciale Staten de jaarrekening van 2016 vastgesteld. D66-Statenlid Rigo Heldoorn greep die gelegenheid aan om in te zoomen op de provinciale financiën. In zijn betoog concentreerde hij zich op de manier waarop de provincie om gaat met investeringen in Gelderland en hoe deze investeringen tot stand komen.

Rigo Heldoorn licht zijn standpunt toe: “We zijn de rijkste provincie van Nederland en iedereen die zaken met ons doet weet dat. We lijken in die zin op een miljonair in een dorp. Als hij in de kroeg zit, dan verwacht je op zijn minst een rondje en als je als aannemer zijn huis komt verbouwen dan stuur je niet je scherpst geprijsde offerte. Kortom, het lijkt misschien paradoxaal, maar het hebben van veel vermogen kost je ook wat.”

Cofinanciering

Deze extra kosten zijn lastig in beeld te brengen. Vaak gaat het om ondoorzichtige kosten die de uitkomst zijn van complexe onderhandelingsprocessen. Omdat vaak lastig vast te stellen wat de daadwerkelijke prijs is, is ook moeilijk te becijferen of je te veel hebt betaald. Aanwijzingen dat het om forse bedragen kan gaan, zijn er echter wel degelijk. Heldoorn: “Zo is de provincie Gelderland gekort op de uitkering vanuit het rijk en is er veel minder cofinanciering vanuit Den Haag voor Gelderse infrastructuurprojecten. Om een voorbeeld te geven; de noordelijke randweg Utrecht (van de provincie Utrecht) wordt voor tachtig procent door het Rijk betaald en van de aansluiting tussen de Rijkswegen A1/A6/A9 – kosten 5 miljard –, wordt slechts drie procent door derden betaald. Ter vergelijking Gelderland betaalt dubbel voor de A15: Gelderlanders moeten tolgeld betalen en de provincie betaalt fors mee aan de aanleg.”

Provincie is geen bank

Deels is dit begrijpelijk en niet per se bezwaarlijk. De provincie is nu eenmaal vermogend en het “in kas houden” van grote sommen geld is geen provinciale kerntaak. Dat de provincie fors investeert in Gelderland is dan ook niet meer dan normaal. Maar op de manier waarop dat nu gebeurt valt het nodige af te dingen. Heldoorn legt het D66-standpunt verder uit: “D66 ziet de provincie niet als bank. Het hebben van veel stil vermogen levert Gelderland niks op en is dan ook geen doel op zich. D66 Gelderland pleit en zal blijven pleiten voor meer investeringen in Gelderland.”

Slimme investeringen

Investeren is natuurlijk geen doel op zich, het gaat Heldoorn om slimme investeringen. “Wij vinden dat de provincie haar vermogen langjarig moet onderbrengen in fondsen (als het kan revolverend) om van daaruit te investeren in Gelderland. We moeten blijven kijken naar de wensen en de noden van de Gelderlander. Daarbij moeten we zoveel mogelijk zorgen voor cofinanciering. Langzaam maar zeker is Gelderland dan misschien niet meer de rijkste provincie van Nederland, maar wel de provincie die het meest heeft gedaan voor het welzijn van haar inwoners. Wat D66 betreft is het tijd dat er een langjarig plan komt voor effectief investeren in een duurzamer, weerbaarder, leefbaarder, groener, bereikbaarder en aantrekkelijker Gelderland.”