Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 juni 2017

Een corridor van zonnepanelen en windmolens langs snelwegen

Energietransitie

D66 Gelderland wil de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in Gelderland graag verhogen. Hoewel er door inwoners, bedrijven en overheden al veel gebeurt, is een verhoging van de inzet noodzakelijk om de doelstellingen van Parijs te halen. Statenlid Stan Hellegers stelt daarom voor om duurzame corridors aan te leggen langs de Gelderse snelwegen en inwoners hiervan te laten profiteren.

De energietransitie is nodig vanwege klimaatverandering maar biedt ook veel werkgelegenheid, onafhankelijkheid van oliestaten met dubieuze reputaties, en toekomstbestendige en decentrale energieopwekking. Voor Stan Hellegers, D66-Statenlid, is de energietransitie dan ook een belangrijke opdracht voor Gelderland waar veel Gelderlanders zich ook achter hebben geschaard. “Er is nu al veel enthousiasme voor duurzame energie in Gelderland. Veel inwoners isoleren hun huizen, leggen zonnepanelen op hun daken en zijn bewust bezig met vermindering van stroomverbruik.”

Eerlijke verdeling van lusten en lasten

Toch bestaat er soms ook aarzeling bij inwoners over duurzame energie. Die aarzeling is vaak te verklaren uit onwetendheid; onbekend maakt onbemind. Hellegers licht toe: “Omwonenden van nieuwe projecten zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de voor- en nadelen van een duurzaam energieproject. Voor het vergroten van draagvlak is het van groot belang om inwoners eerder en nadrukkelijker te betrekken bij plannen voor duurzame energieopwekking. Een betere verdeling van lusten en lasten hoort hier ook bij. Zo gaat bij Windenergie A16 in Noord Brabant 25 procent van de opbrengsten naar een lokale stichting waarin omwonenden hun leefomgeving kunnen verbeteren. Wat D66 betreft is dat een veelbelovende mogelijkheid om draagvlak onder omwonenden voor de energietransitie verder te vergroten.”

Samen werkt beter

Voor Hellegers is er een gezamenlijke taak weggelegd voor de provincie en gemeenten om inwoners beter te betrekken bij duurzame energieopwekking. Hij ziet vooral kansen voor de realisatie van duurzame energieproductie langs wegen. Hellegers: “Door samenwerking wordt het mogelijk voor, onder andere, lokale energiecorporaties om een deel van een project in te vullen. Dit leidt tot projecten waarbij inwoners serieus genomen worden in participatie, voorlichting, te maken keuzes en de verdeling van lusten en lasten. Dit verhoogt tegelijkertijd het draagvlak voor de energietransitie en zorgt voor een versnelling ervan. Een klassieke win-winsituatie.”

Tijdens de Statenvergadering van 28 juni is een motie van Hellegers aangenomen om hiertoe op te roepen. Ook De Gelderlander schreef over het plan. Dat artikel is hier (€) te lezen.