Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 september 2019

Céline Blom doet een oproep tot solidariteit onder vrouwen

In februari 2019 is een motie aangenomen op initiatief van D66 om aandacht te besteden aan 100 jaar vrouwen kiesrecht. Dit kiesrecht heeft natuurlijk ook effect op Provinciale Staten. Op donderdag 26 september 2019 werd er uitvoering gegeven aan die motie en voerde Céline Blom (Fractievoorzitter D66 Gelderland) het woord rondom 100 jaar kiesrecht voor vrouwen in het Provinciehuis van Gelderland. Blom sprak onder andere over vrouwen in de politiek en daarbij gebruikte ze haar eigen ervaring. 

“Veel vrouwen hebben een duwtje nodig voor ze de politiek ingaan. Ze melden zich niet snel zelf, maar moeten gevraagd worden. Ook ik ben benaderd om eens na te denken om me verkiesbaar te stellen. Ben ik passief? Nee maar net zoals zo veel andere vrouwen aarzelde ik of ik het wel zou kunnen.

Als je als vrouw wel zelfverzekerd bent en/ of je hard opstelt in de politieke arena krijgt je al snel een bijnaam als ‘IJzeren Rita’ (Verdonk) of ‘Nikkelen Neelie’ (Kroes). 

Wat heel belangrijk is, is onderlinge solidariteit tussen vrouwen. Met elkaar in gesprek over de impact van de politiek op je leven en het elkaar toespelen van de bal.”

Lees hieronder de presentatie tekst van Céline Blom:

In februari 2019 is een motie aangenomen op initiatief van D66 om aandacht te besteden aan 100 jaar vrouwen kiesrecht. Dit kiesrecht heeft natuurlijk ook effect op Provinciale Staten.

Suze Groeneweg van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) was de eerste vrouw in de Tweede Kamer. In 1918 verkiezen de Nederlanders haar tot volksvertegenwoordiger. Althans, de mannen. Vrouwen hebben dan namelijk alleen nog maar passief kiesrecht, oftewel

In de Tweede Kamer wisten ze op dat moment eigenlijk niet wat ze met deze vrouw aan moesten. Er was niet eens een wc voor haar, die moest apart gemaakt worden. Suze Groeneweg krijgt het voor elkaar dat ook vrouwen burgemeester kunnen worden en zet zich in voor betaald zwangerschapsverlof voor getrouwde en ongetrouwde vrouwen. Ze ziet het als haar taak te bewijzen dat vrouwen niet ongeschikt zijn voor de politiek. “Ik heb ook gelezen dat ze er voor heeft gezorgd dat de tafelpoten van plastic werden ipv hout, zodat ze haar panty niet steeds openhaalde.”

100 jaar vrouwen kiesrecht

Een eeuw na invoering van het algemeen kiesrecht zijn vrouwen in de politiek nog altijd ondervertegenwoordigd. In 1918 zat er één vrouw in de Tweede Kamer, Suze Groeneweg. Vier jaar later waren het er zeven – 7 procent van de toen nog honderd leden. Het evenwicht was in 2010 bijna in zicht, met 42 procent van de inmiddels honderdvijftig Kamerleden. Maar de afgelopen Kamerverkiezingen daalde het percentage weer, naar 36 in 2017. En zoek je het dichter bij huis, in dit huis: 31% van de kandidaten voor provinciale staten was vrouw en uiteindelijk zijn er 22 Staten-vrouwen dat is 40%.

En overigens is dit ook op andere werkgebieden

190 staats hoofden, 9 zijn vrouwen. Van alle parlementariërs in de wereld is 13 % vrouw. Raden van Bestuur 15/16 % ook in de non profit 20%.

Waarom is het belangrijk dat er een evenredige verdeling is tussen mannen en vrouwen in de politiek en specifiek in de provinciale staten?

Ik noem 3 redenen:

  • Betere representativiteit als volksvertegenwoordiging. Meer vrouwen en meer diversiteit in de politiek lijdt tot betere besluitvorming en betere;
  • Meerwaarde en verhoogd effect van een divers samengesteld team.

Over het algemeen doet een vrouw in een team iets met de sfeer, overigens een man ook.

  • Politieke aandacht voor ‘vrouwelijke onderwerpen’ al is het maar de plastic tafelpoten van Suze. Door de verschillende manieren van benadering, achtergrond, perspectief en ervaring is de kans groter dat alle onderwerpen die in de samenleving leven, ook politiek op de agenda komen.

Hoe kunnen we meer vrouwen politiek actief krijgen?

Veel vrouwen hebben een duwtje nodig voor ze de politiek ingaan. Ze melden zich niet snel zelf, maar moeten gevraagd worden. Ook ik ben benaderd om eens na te denken om me verkiesbaar te stellen. Ben ik passief? Nee maar net zoals zo veel andere vrouwen aarzelde ik of ik het wel zou kunnen.

Als je als vrouw wel zelfverzekerd bent en/ of je hard opstelt in de politieke arena krijgt je al snel een bijnaam als ‘IJzeren Rita’ (Verdonk) of ‘Nikkelen Neelie’ (Kroes).

Wat heel belangrijk is, is onderlinge solidariteit tussen vrouwen. Met elkaar in gesprek over de impact van de politiek op je leven en het elkaar toespelen van de bal.