Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 april 2018

Blom en Scheffer kandidaat lijsttrekker Van der Schalk niet

Gelderland

Céline Blom en Michiel Scheffer zijn beiden kandidaat lijsttrekker voor de PS-verkiezingen in 2019. De huidige fractievoorzitter, Fleur van der Schalk is geen kandidaat. Zij neemt na de huidige Statenperiode afscheid.

Céline Blom is Statenlid sinds 2015 en de huidige vice-fractievoorzitter. Michiel Scheffer was van 2011 tot 2015 fractievoorzitter en is sinds 2015 gedeputeerde van de provincie Gelderland. Beiden zijn kandidaat voor het lijsttrekkerschap tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten volgend jaar maart. Andere geïnteresseerden die de lijst willen aanvoeren, kunnen zich tot 14 mei melden bij het bestuur van D66 Gelderland.

Een Gelderland waarin iedereen mee kan doen

Céline Blom voert de kieslijst van de Gelderse democraten in 2019 graag aan. Blom: “De afgelopen periode heb ik aan mijn ambities voor Gelderland invulling gegeven in de rol van vice-fractievoorzitter. Ik stond mede aan het roer en dacht actief mee over het D66-geluid. Toen Fleur aangaf te stoppen, was dat voor mij een extra reden om me te kandideren. Natuurlijk bepalen de leden wie lijsttrekker wordt en de fractie wie voorzitter. Maar ik neem als nieuwe kandidaat uiteraard een nieuw geluid mee. Wat mij als persoon typeert, is dat ik erg toegankelijk en gedreven ben en sta voor verbinding. De samenleving is mondig en wil gehoord worden. De provincie moet beschikbaar zijn voor inwoners. Om mee in gesprek te gaan en te komen tot een participatiedemocratie. Voor mij is een geslaagd Gelderland, een Gelderland waarin iedereen mee kan doen.”

Werk maken van Gelderland

Scheffer was al twee keer eerder lijsttrekker. Hij voert de lijst ook in 2019 graag weer aan. “Ik maak sinds 2015 onder meer werk van circulaire economie en aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt in Gelderland. De klimaatopgave wordt na 2019 eerder groter dan kleiner. Het verduurzamen van woningen en het plaatsen van zonnepanelen vraagt om de hersenen en handen van velen. Dat vereist goede samenwerking van onderwijs en arbeidsmarkt. Werk maken van een duurzame wereld, ik doe het graag met de leden van D66 Gelderland. Als lijsttrekker heb ik D66 Gelderland twee keer naar een overwinning geleid die de landelijke trend overtrof. In 2019 is dat geen vanzelfsprekendheid. We moeten slim zijn, vasthoudend en weer veel aan de deur en op straat in gesprek gaan. Ik wil daar samen met alle leden van D66 Gelderland werk van maken.”

Nieuwe uitdaging

Van der Schalk geeft aan dat de beslissing om te stoppen als Statenlid niet makkelijk was. “Ik heb mijn Statenwerk altijd met heel veel plezier gedaan. Ook het fractievoorzitterschap. Maar na 12 jaar in de Provinciale Staten, waarvan 8 jaar als Statenlid, is het tijd voor andere uitdagingen. Samen met Céline, Michiel en de andere Statenleden ga ik er nog een krap jaar keihard tegenaan om onze sociaalliberale idealen om te zetten in tastbare resultaten. Het is aan de leden om aan te geven wie zij de lijst het liefst zien aanvoeren. Ik ben in ieder geval blij dat ze wat te kiezen hebben. Dat past in de goede democratische traditie van D66. Ik wens Céline, Michiel en alle mogelijke andere kandidaten veel succes!”

De komende tijd presenteren de kandidaat lijsttrekkers zich op verschillende momenten aan de leden. Andere kandidaten kunnen zich nog tot 14 mei melden bij het bestuur van D66 Gelderland. Op 26 mei vindt een lijsttrekkersdebat plaats. De tijd en locatie daarvan wordt op een later tijdstip bekendgemaakt.