Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 februari 2019

Belangrijke stap op weg naar emissieloos OV in Oost-Nederland

Arriva Bus

Op woensdag 30 januari stemde Provinciale Staten in Gelderland in met een voorstel om emissieloos busvervoer in Oost-Nederland dichterbij te brengen. Statenlid Rita Braam – Van Valkengoed is blij met die instemming, maar vooral met de aangenomen motie die zij mede indiende. Die maakt vijf miljoen euro extra vrij voor schoner openbaar vervoer in de hele regio.

Het voorstel was het vervolg op een motie die oproep tot versnelling van emissieloos openbaar vervoer. Die motie, ook mede ingediend door Braam – Van Valkengoed, werd eerder al aangenomen bij de behandeling van de concessie voor regionaal bus- en spoorvervoer. D66 vond het vervolgvoorstel dat 30 januari op tafel lag te beperkt. Braam – Van Valkengoed: ‘Wij vonden het een goed voorstel, maar het is niet genoeg. Het is alleen gericht op busvervoer en dat is slechts de helft van het regionaal openbaar vervoer. In de versnelling van emissieloos openbaar vervoer zijn voor ons het spoor, de trolley en de tram net zo belangrijk als de bus.’

Extra stappen

Versnelling is essentieel benadrukt Braam – Van Valkengoed: ‘We hebben het allemaal gehoord, er is fors meer emissiereductie nodig in 2020. Dat noodzaakt tot extra stappen. Mogelijkheden daarvoor zijn er volop. Denk aan hybride treinen of voertuigen die tijdelijk zonder bovenleiding kunnen rijden, waarmee met beperkte infrastructuurwijzigingen veel mogelijk is. Het elektrificeren van het baanvak kan bijvoorbeeld worden overgeslagen door nieuwe technieken, denk bijvoorbeeld aan de Duitse waterstoftrein. Samenwerking met omliggende (grens)regio’s is wat wij voor ons zien.’

Extra geld

D66 wil graag extra investeren in deze (toekomstige) mogelijkheden voor emissieloos openbaar vervoer. Daarom namen we samen met VVD het initiatief voor de motie die opriep om “een tweede innovatiefonds van vijf miljoen euro in te stellen ten behoeve een innovaties in emissieloos tram- en treinvervoer in de aankomende concessies en initiatieven op het gebied van duurzame lokale en regionale mobiliteit”. Die werd breed gesteund en met grote meerderheid van stemmen aangenomen. ‘Een mooie nieuwe stap op weg naar schoner openbaar vervoer in onze provincie en daarbuiten’, concludeert een tevreden Braam – Van Valkengoed.