Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 3 februari 2018

Ambities voor goede natuur in Gelderland

In de Statenvergadering van 31 januari spraken de Provinciale Staten van Gelderland over het ‘Ambitiedocument natuur: Veelzijdige natuur voor iedereen’. Voor de fractie van D66 Gelderland een uitgelezen moment om een aantal van onze speerpunten goed in de schijnwerper te zetten.

Het Ambitiedocument natuur is door het college opgesteld in samenwerking met een groot aantal andere organisaties. Van gemeenten tot boeren en van natuurorganisaties tot waterschappen. Er liggen namelijk veel uitdagingen voor ons waaraan de provincie een bijdrage kan leveren. We zijn ook afhankelijk van de inzet van anderen. Door samen ambities op te stellen komen we verder en creëren we meer draagvlak voor onze aanpak.

Natuurinclusief werken

In het ambitiedocument staan grote ambities voor de komende jaren geformuleerd. Een van die ambities is dat ‘Natuurinclusief werken de norm wordt’. D66 Gelderland juicht deze ambitie toe. Niet alleen in het programma natuur, maar ook in andere programma’s zoals landbouw, mobiliteit en wonen is het belangrijk dat er aandacht is voor natuur en biodiversiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan groene wijken, kringlooplandbouw en bloemrijke bermen. Er zal nog wel wat water door de Rijn stromen voordat natuurinclusief werken écht de norm is, maar de ambitie uitspreken is een belangrijke eerste stap.

Groene schoolpleinen

Natuurlijk zijn er ook onderdelen van het ambitiedocumentwaar waar D66 kritisch tegenover staat. Zo is de rol die de provincie voor zichzelf ziet erg klein. Vaak is de provincie ‘aanjager’ of ‘facilitator’. De onderdelen waarop de provincie meer dan dat doet, zijn in het Ambitiedocument beperkt. Daarom namen D66 en de PvdA het initiatief voor een motie voor meer groene schoolpleinen. Met groene schoolpleinen komen kinderen op jonge leeftijd in aanraking met de natuur, de pleinen dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen op tal van vlakken en ze maken de bebouwde ruimte bovendien klimaatbestendiger. De motie roept het college op om hierin niet alleen te faciliteren, maar ook zelf financieel bij te dragen aan meer groene schoolpleinen in Gelderland!

Natuurgebieden verbinden

Een van de elementen die niet terug komt in het ambitiedocument is het ‘ontsnipperingsbeleid’. Dit beleid is er op gericht om natuurgebieden aan elkaar te verbinden. Ook hierover namen de Provinciale Staten een motie van D66 aan, die het college vraagt om met een nieuwe visie op het verbinden van natuurgebieden te komen. Een verbinding die hoog op het verlanglijstje van D66 Gelderland staat is die tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Hierover kunt u meer lezen in het opinieartikel in De Gelderlander van afgelopen zaterdag.