Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 januari 2020

Ambitieniveau regionale energie strategieën in Gelderland

 In Regionale Energie Strategieën (RES) worden veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Dit gebeurt in een landelijk dekkend programma van 30 regio’s. Binnen de provincie Gelderland zijn er 6 Ressen en elke regio dient zijn startnotitie in bij de provincie.

Vandaag ligt de startnotitie van de regio Rivierenland, Noord Veluwe en Achterhoek op de agenda. Het valt D66 op dat de kwaliteit en het ambitieniveau van de notities die nu voorliggen, lager zijn dan de vorige startnotities die door Provinciale Staten zijn vastgesteld.

Karin Visser, die namens D66 spreekt, betreurt het dat de regio’s Rivierenland en Noord Veluwe zich niet uitspreken of committeren aan de 55% CO2 reductie doelstelling die is afgesproken. In het belang van het behoud van een leefbare planeet moeten wij ons houden aan die 55% CO2 doelstelling.

Wat betreft de notitie van de Achterhoek is Visser teleurgesteld. De meeste uitgangspunten worden niet beschreven in de voortgangsnotitie van de Achterhoek. Voor D66 is het belangrijk dat het behoud van een leefbare planeet prioriteit heeft en daarom vraagt Visser aan provinciale staten middels een motie om de zorgen uit te spreken over de ambitie en kwaliteit van de voortgangsnotitie van de regio Achterhoek.