Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Masterclass Dynamiek in de Staten

Dinsdag, 18 september 2018 in Arnhem

Na het zomerreces zal er op 18 september een Masterclass Dynamiek in de Staten georganiseerd worden voor geïnteresseerden in het statenlidmaatschap.

Hier zal ingegaan worden op de volgende onderwerpen:

– D66 in de staten
– Instrumenten
– In de politieke arena
– Jouw rol: wat kom je brengen en wat wil je halen
– Op basis van verkiezingsprogramma in gesprek met elkaar over de rol van de provincie

Heeft u interesse in deelname aan de Masterclass? U kunt u opgeven door een mail te sturen naar Tienke van der Werf via mail@tienkevanderwerf.nl.

De formele openstelling van de kandidatuur vindt in augustus-september plaats. Uiteraard wordt u hierover via de geëigende kanalen geïnformeerd.

18 september

19:00 uur

nog onbekend