Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 april 2022
Meld je aan voor het regiobestuur!

Meld je aan voor het regiobestuur!

In verband met het aflopen van twee bestuursperiodes zijn we op zoek naar nieuwe enthoustelingen die graag het regiobestuur willen versterken. Op 12 juni 2022 lopen er twee bestuurstermijnen af, die van voorzitter Tienke van der Werf en van algemeen bestuurslid Saskia Michaela Stoffelsen. Tienke heeft aangegeven herverkiesbaar te zijn. Zij wil…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 april 2022 donderdag 3 maart 2022

Statement Gelderse fractievoorzitters over situatie Oekraïne

De wereld is opgeschrikt door de militaire inval van Rusland in Oekraïne. De door Rusland geleide invasie heeft duizenden slachtoffers tot gevolg. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor het brute geweld en zoeken een veilig heenkomen. De aanval op Oekraïne en de Russische poging om de Oekraïense democratisch gekozen regering omver te werpen,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 februari 2022 maandag 31 januari 2022

Succesvolle rondtour door Gelderland

💚Succesvolle rondtour door Gelderland💚 Vorige week ging de fractie van D66 Gelderland op rondtour door de provincie. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en dat is een mooi moment om te weten wat de verschillende D66 fracties belangrijk vinden. Bij deze rondtour haalde de Statenleden de verschillende verkiezingsprogramma’s op en bespraken…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 15 december 2021
Schoon en gezond water in Gelderland

Schoon en gezond water in Gelderland

Gelderland vormt een belangrijke poort in de Nederlandse delta. Het Gelderse rivierengebied vervult meerdere functies voor de binnenvaart, natuur, land- en tuinbouw, drinkwaterwinning, recreatie en grondstoffenwinning. Klimaatverandering leidt tot grotere variatie in neerslag in Nederland en Europa. Dit leidt tot extremen in waterstanden van onze rivieren, meren, sloten en beken. Vandaag staat op de agenda…

Bekijk nieuwsbericht
RES Achterhoek en Cleantech

RES Achterhoek en Cleantech

In Regionale Energie Strategieën (RES) worden veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Dit gebeurt in een landelijk dekkend programma van 30 regio’s. Binnen de provincie Gelderland zijn er 6 Ressen en eerder diende elke regio een startnotitie in bij de provincie. Op dit moment moeten die startnotities omgezet zijn naar een…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 december 2021
Alles over meer FIETS

Alles over meer FIETS

De provincie Gelderland staat bekend als een fietsprovincie en heeft daar de afgelopen jaren al veel in geïnvesteerd. D66 heeft altijd hard ingezet op de fiets en wil daarbij een brede blik. Zo dragen snelfietsroutes aanzienlijk bij om de doelen uit de mobiliteitsvisie te halen en specifiek de doelstelling om 35% van alle reisbewegingen in…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 12 oktober 2021 woensdag 29 september 2021
Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

Vandaag werd er in de staten gesproken over de verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. Hiermee worden er voor het eerst in bijna dertig jaar strategische keuzes gemaakt over de ruimtelijke inrichting van Gelderland. Dertig jaar geleden leidde dat, met de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, tot de welbekende VINEX-wijken. De uitdaging die nu voorligt is vergelijkbaar…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 september 2021 vrijdag 16 juli 2021

D66 Gelderland zoekt vertrouwenspersoon

Recentelijk heeft Karin, de vertrouwenspersoon (VP) van D66 Gelderland aangegeven te stoppen met deze positie. Daarnaast groeit onze partij erg hard, ook in Gelderland! Daarom zoeken wij  meerdere , nieuwe, vertrouwenspersonen. Als VP ben je het aanspreekpunt als leden met lastige kwesties zitten die ze anoniem willen oplossen. Hiermee ben je een…

Bekijk nieuwsbericht