Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 december 2021
Schoon en gezond water in Gelderland

Schoon en gezond water in Gelderland

Gelderland vormt een belangrijke poort in de Nederlandse delta. Het Gelderse rivierengebied vervult meerdere functies voor de binnenvaart, natuur, land- en tuinbouw, drinkwaterwinning, recreatie en grondstoffenwinning. Klimaatverandering leidt tot grotere variatie in neerslag in Nederland en Europa. Dit leidt tot extremen in waterstanden van onze rivieren, meren, sloten en beken. Vandaag staat op de agenda…

Bekijk nieuwsbericht
RES Achterhoek en Cleantech

RES Achterhoek en Cleantech

In Regionale Energie Strategieën (RES) worden veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Dit gebeurt in een landelijk dekkend programma van 30 regio’s. Binnen de provincie Gelderland zijn er 6 Ressen en eerder diende elke regio een startnotitie in bij de provincie. Op dit moment moeten die startnotities omgezet zijn naar een…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 december 2021
Alles over meer FIETS

Alles over meer FIETS

De provincie Gelderland staat bekend als een fietsprovincie en heeft daar de afgelopen jaren al veel in geïnvesteerd. D66 heeft altijd hard ingezet op de fiets en wil daarbij een brede blik. Zo dragen snelfietsroutes aanzienlijk bij om de doelen uit de mobiliteitsvisie te halen en specifiek de doelstelling om 35% van alle reisbewegingen in…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 12 oktober 2021 woensdag 29 september 2021
Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

Vandaag werd er in de staten gesproken over de verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. Hiermee worden er voor het eerst in bijna dertig jaar strategische keuzes gemaakt over de ruimtelijke inrichting van Gelderland. Dertig jaar geleden leidde dat, met de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, tot de welbekende VINEX-wijken. De uitdaging die nu voorligt is vergelijkbaar…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 september 2021 vrijdag 16 juli 2021

D66 Gelderland zoekt vertrouwenspersoon

Recentelijk heeft Karin, de vertrouwenspersoon (VP) van D66 Gelderland aangegeven te stoppen met deze positie. Daarnaast groeit onze partij erg hard, ook in Gelderland! Daarom zoeken wij  meerdere , nieuwe, vertrouwenspersonen. Als VP ben je het aanspreekpunt als leden met lastige kwesties zitten die ze anoniem willen oplossen. Hiermee ben je een…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 9 juli 2021
D66 wil dat iedereen zijn huis kan verduurzamen

D66 wil dat iedereen zijn huis kan verduurzamen

Provincie Gelderland trekt 20 miljoen uit om sociale huurwoningen te verduurzamen. D66 staat voor de verduurzaming van de hele woningvoorraad en verzocht daarom GS per motie om de particuliere woningeigenaren hierin mee te nemen. Deze week lag het voorstel 'Investeringsimpuls verduurzaming sociale huurwoningen' voor in Provinciale Staten. Woningbouwcorporaties investeren 180 miljoen in…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 juli 2021 woensdag 9 juni 2021 woensdag 26 mei 2021
D66: Houd de geitenstop in stand

D66: Houd de geitenstop in stand

Het moratorium op de geitenhouderij, in de volksmond ‘geitenstop’ genoemd, is de laatste weken weer onderwerp van gesprek. Door COVID-19 is het vervolgonderzoek flink vertraagd en ondanks de geitenstop blijkt het aantal geiten in Gelderland de afgelopen vier jaar flink gestegen. Dat roept de vraag op of de geitenstop nog proportioneel en effectief is. Voor…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 april 2021
D66 zet in op digitale veiligheid en de fiets

D66 zet in op digitale veiligheid en de fiets

Afgelopen Statenvergadering in de provincie Gelderland stond de kadernota ter discussie. Céline Blom die namens D66 Gelderland het woord voerde had een duidelijke boodschap. “Het is essentieel voor Gelderland om een Centrum voor Veiligheid en Digitalisering te laten starten. Digitale veiligheid raakt inmiddels alle haarvaten van onze samenleving en de ontwikkelingen gaan snel. Wij willen…

Bekijk nieuwsbericht