Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 mei 2017
D66 blijft investeren in Gelderland Revolveren

D66 blijft investeren in Gelderland

In de Statenvergadering van 24 mei heeft Provinciale Staten de jaarrekening van 2016 vastgesteld. D66-Statenlid Rigo Heldoorn greep die gelegenheid aan om in te zoomen op de provinciale financiën. In zijn betoog concentreerde hij zich op de manier waarop de provincie om gaat met investeringen in Gelderland en hoe deze investeringen tot stand komen. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 30 mei 2017 maandag 29 mei 2017 vrijdag 19 mei 2017 zaterdag 15 april 2017
D66 nodigt uit voor Regiogesprek GrensOV Euregio Rijn-Waal

D66 nodigt uit voor Regiogesprek GrensOV

Op donderdagavond 18 mei zal Statenlid Rita Braam een onderzoek aanbieden aan Gedeputeerde Conny Bieze over Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer tussen Gelderland en Duitsland. De avond zal verder bestaan uit een rondetafelgesprek met diverse genodigden uit Nederland en Duitsland over de noodzaak en mogelijkheden voor verbetering van het Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer. Daarbij is er ruimte voor…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 april 2017
Voorstel voortzetting financiële ondersteuning Eat2Move aangenomen Marathon

Voorstel voortzetting financiële ondersteuning Eat2Move aangenomen

Provinciale Staten heeft tijdens de Statenvergadering van 12 april ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten om het project Eat2Move opnieuw met 2 miljoen euro te ondersteunen. Eat2Move brengt kennis van diverse organisaties op het gebied van voeding, sport en gezondheid samen. Met het bedrag van 2 miljoen heeft Provinciale Staten hernieuwd haar…

Bekijk nieuwsbericht
Bevaarbaar maken Apeldoorns Kanaal: uitstel maar geen afstel

Bevaarbaar maken Apeldoorns Kanaal: uitstel maar geen afstel

Het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal kan op dit moment niet rekenen op steun van het merendeel van de Provinciale Staten. Wel werd afgelopen woensdag een motie aangenomen van CDA, D66, VVD, PvdA en 50PLUS waarin zij Gedeputeerde Staten vragen obstakels voor de recreatieve mogelijkheden op het Apeldoorns Kanaal in kaart te brengen. D66-Statenlid Céline Blom…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 april 2017 woensdag 29 maart 2017
StatenlidNu in oprichting

StatenlidNu in oprichting

Fractielid Lucia van Milaan is nauw betrokken bij de oprichting van StatenlidNu, de landelijke beroepsvereniging van Statenlieden. Hieronder vertelt zij in een blog meer over het hoe en waarom van de oprichting van de beroepsvereniging. Sinds vijf jaar vervul ik de functie lid van de IPO-Algemene Verenigingsvergaderingen en samen met Fokko Spoelstra vertegenwoordig ik…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 maart 2017
Statenlid Antoon Kanis geeft gastles over klimaat en duurzame energie

Statenlid Antoon Kanis geeft gastles over klimaat en duurzame energie

Als onderdeel van de Jeugdcampagne van het Gelders Energieakkoord gaan deze weken overal in Gelderland politici in gesprek met kinderen over duurzame energie en klimaatverandering. Namens de Statenfractie van D66 Gelderland, ging Antoon Kanis op dinsdag 21 maart op bezoek bij OBS de Tarthorst in Wageningen. Daar gaf hij een gastles aan groep 7/8. …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 4 maart 2017
Groeiversneller zorgt voor kansen voor starters en MKB burgerinitiatief

Groeiversneller zorgt voor kansen voor starters en MKB

D66 vindt groeiende werkgelegenheid en duurzame economische groei belangrijk en vindt dat de provincie Gelderland een verantwoordelijkheid heeft om deze groei waar nodig te ondersteunen. Dat geldt voor alle ondernemers, maar zeker ook voor starters en groeiers. Die laatste groepen staan centraal in het voorstel van de groeiversneller dat afgelopen woensdag door de Gelderse Staten…

Bekijk nieuwsbericht