Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 oktober 2021 woensdag 29 september 2021
Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

Vandaag werd er in de staten gesproken over de verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley. Hiermee worden er voor het eerst in bijna dertig jaar strategische keuzes gemaakt over de ruimtelijke inrichting van Gelderland. Dertig jaar geleden leidde dat, met de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, tot de welbekende VINEX-wijken. De uitdaging die nu voorligt is vergelijkbaar…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 september 2021 vrijdag 16 juli 2021

D66 Gelderland zoekt vertrouwenspersoon

Recentelijk heeft Karin, de vertrouwenspersoon (VP) van D66 Gelderland aangegeven te stoppen met deze positie. Daarnaast groeit onze partij erg hard, ook in Gelderland! Daarom zoeken wij  meerdere , nieuwe, vertrouwenspersonen. Als VP ben je het aanspreekpunt als leden met lastige kwesties zitten die ze anoniem willen oplossen. Hiermee ben je een…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 9 juli 2021
D66 wil dat iedereen zijn huis kan verduurzamen

D66 wil dat iedereen zijn huis kan verduurzamen

Provincie Gelderland trekt 20 miljoen uit om sociale huurwoningen te verduurzamen. D66 staat voor de verduurzaming van de hele woningvoorraad en verzocht daarom GS per motie om de particuliere woningeigenaren hierin mee te nemen. Deze week lag het voorstel 'Investeringsimpuls verduurzaming sociale huurwoningen' voor in Provinciale Staten. Woningbouwcorporaties investeren 180 miljoen in…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 juli 2021 woensdag 9 juni 2021 woensdag 26 mei 2021
D66: Houd de geitenstop in stand

D66: Houd de geitenstop in stand

Het moratorium op de geitenhouderij, in de volksmond ‘geitenstop’ genoemd, is de laatste weken weer onderwerp van gesprek. Door COVID-19 is het vervolgonderzoek flink vertraagd en ondanks de geitenstop blijkt het aantal geiten in Gelderland de afgelopen vier jaar flink gestegen. Dat roept de vraag op of de geitenstop nog proportioneel en effectief is. Voor…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 28 april 2021
D66 zet in op digitale veiligheid en de fiets

D66 zet in op digitale veiligheid en de fiets

Afgelopen Statenvergadering in de provincie Gelderland stond de kadernota ter discussie. Céline Blom die namens D66 Gelderland het woord voerde had een duidelijke boodschap. “Het is essentieel voor Gelderland om een Centrum voor Veiligheid en Digitalisering te laten starten. Digitale veiligheid raakt inmiddels alle haarvaten van onze samenleving en de ontwikkelingen gaan snel. Wij willen…

Bekijk nieuwsbericht
D66 Gelderland roept de provincie op te investeren in Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

D66 Gelderland roept de provincie op te investeren in Centrum voor Veiligheid en Digitalisering

De toekomst na corona ligt voor veel werknemers in Gelderland in nieuwe, innovatieve sectoren. In een wereld die steeds digitaler wordt en waarin cybercrime de samenleving steeds meer ontwricht, zijn deze sectoren van een groeiend belang voor de veiligheid en weerbaarheid van Nederland.  Identiteitsfraude, cybercrime en ondermijning zijn helaas aan de orde van de dag…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 26 april 2021
D66 beschermt kwetsbare belangen

D66 beschermt kwetsbare belangen

Afgelopen Statenvergadering bespraken de Provinciale Staten van Gelderland nieuwe wijzigingen in de omgevingsverordening. Stan Hellegers kreeg namens D66 Gelderland de Staten mee in een amendement om besluiten om hiervan af te wijken niet zomaar aan Gedeputeerde Staten over te laten. Dit ter bescherming van kwetsbare provinciale belangen zoals natuur, biodiversiteit en gezonde leefomgeving. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 maart 2021 donderdag 4 maart 2021
D66 wil klimaatdoelen behalen

D66 wil klimaatdoelen behalen

Nederland staat voor een grote opgave: de overgang naar hernieuwbare energie en een klimaat neutrale economie. Om de doelen van Parijs te halen draait het om tempo, slagkracht en kapitaal. Het klimaatplan wat voorlag in de Provinciale Staten van Gelderland is een uitwerking van twee jaar puzzelstukken in elkaar schuiven. De…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 februari 2021
D66 Gelderland stemt in met uitgangspuntennotitie cultuur en erfgoed

D66 Gelderland stemt in met uitgangspuntennotitie cultuur en erfgoed

Afgelopen woensdag lag er het vervolgvoorstel uitgangspuntennotitie cultuur en erfgoed voor in de Provinciale Staten van Gelderland. D66 Gelderland heeft zich afgelopen jaar hard ingezet voor de culturele sector die door de maatregelen rondom de coronacrisis hard getroffen zijn. Cultuur verbindt en is juist in tijden van crisis essentieel.   D66 heeft de…

Bekijk nieuwsbericht