Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 december 2021

RES Achterhoek en Cleantech

In Regionale Energie Strategieën (RES) worden veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Dit gebeurt in een landelijk dekkend programma van 30 regio’s. Binnen de provincie Gelderland zijn er 6 Ressen en eerder diende elke regio een startnotitie in bij de provincie. Op dit moment moeten die startnotities omgezet zijn naar een vastgestelde RES.

Vandaag staan de RES van de Achterhoek en de regio Cleantech op de agenda. Eerder was D66 kritisch op de RES Achterhoek, de kwaliteit en het ambitieniveau van de notitie was laag.  De meeste uitgangspunten werden niet beschreven in de voortgangsnotitie van de Achterhoek. Voor D66 is het belangrijk dat het behoud van een leefbare planeet prioriteit heeft en daarom vroeg D66 eerder aan provinciale staten de zorgen uit te spreken over de ambitie en kwaliteit van de voortgangsnotitie van de regio Achterhoek. Nu ligt er een RES voor die wel voldoen aan het ambitieniveau van de provincie en geeft Rita Braam aan het vertrouwen te hebben in een goede uitvoering van de RES Achterhoek en Cleantech.

Maar om onze Gelderse doelstelling van 55% schone energie voor 2030 te halen, moeten we alles uit de kast halen en versnellen waar mogelijk. Braam vraagt hierom nog aandacht voor een opening met de grensregio in de Achterhoek. De RES Achterhoek kent een groot knelpunt met aansluiting van energieprojecten op het Nederlandse stroomnet. Nu sluiten Duitsland en Nederland nog aan op het eigen stroomnet, maar de energiesector is ook gebaat bij meer politieke samenwerking en een gezamenlijk Europees energiebeleid, juist in een grensregio. Daarom doet D66 een oproep om mogelijkheden te onderzoeken met de Europese Commissie en de grensregio om energieprojecten op elkaars stroomnet aan te sluiten en zo doelen voor wind- en zonne-energie sneller te realiseren.