Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 april 2021

D66 beschermt kwetsbare belangen

Afgelopen Statenvergadering bespraken de Provinciale Staten van Gelderland nieuwe wijzigingen in de omgevingsverordening. Stan Hellegers kreeg namens D66 Gelderland de Staten mee in een amendement om besluiten om hiervan af te wijken niet zomaar aan Gedeputeerde Staten over te laten. Dit ter bescherming van kwetsbare provinciale belangen zoals natuur, biodiversiteit en gezonde leefomgeving.

De omgevingsverordening is één van de belangrijkste documenten die wij hebben als provincie. We regelen hiermee bescherming van provinciale ruimtelijke belangen, zoals natuur en een gezonde leefomgeving. Maar ook regelen we ruimte voor mensen om te ondernemen en zich te verplaatsen. Deze belangen kunnen botsen en hebben een grote invloed op het dagelijkse leven. Ruimtelijke ordening raakt mensen. Stuk voor stuk van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven die geraakt worden door de kaders die wij als Provinciale Staten stellen.

Het voorstel van Gedeputeerde Staten schoot tekort in de ogen van Hellegers die het amendement indiende. ‘In één ruk door van onze huidige heldere instructieregels, in hoog tempo, langs treinstation ‘werken in de geest van de omgevingswet’ naar verregaande, ongebonden, bevoegdheden om af te wijken van de ruimtelijke kaders voor Gedeputeerde Staten. Op basis van zeer ruime en losse inhoudelijke kaders. Dit levert een generieke afwijkingsmogelijkheid op voor onderwerpen van groot openbaar belang’. De kritiek van Hellegers kon rekenen op brede steun in de Provinciale Staten.