Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 november 2019

D66 Gelderland voor goed onderwijs

Céline Blom sprak namens D66 Gelderland over het beleidsprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt in de Provinciale Staten. Blom diende een motie in met succes! Deze motie vroeg om de stappen die in dit programma behaald worden te meten.

D66 Gelderland is al jaren aan het hameren om direct aan te slag te gaan met het beleidsprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt. Als het over onderwijs gaat is er geen tijd te verliezen. De fractie spreekt haar complimenten uit aan het college over de slagvaardigheid waarmee hieraan gewerkt is.

Blom heeft naast complimenten ook zorgen. ‘We zien op dit moment nog geen dekking voor zes miljoen in dit programma’. De continuïteit is de basis voor een betrouwbare overheid. Als we telkens opnieuw en opnieuw gaan bekijken waar het budget vandaan moet komen bied je geen continuïteit. Dan worden activiteiten steeds tijdelijk stopgezet en ben je geen betrouwbare partner. En dat terwijl het meest prominente verbeterpunt uit de beleidsevaluatie is dat er continuïteit moet zijn!

D66 vroeg daarom in de Staten of het mogelijk is dat er bij de komende perspectiefnota zicht wordt gegeven waaruit de zes miljoen gedekt wordt die nu nog tekort komt en per wanneer. Céline Blom heeft hierop een toezegging gekregen van het college.

D66 voor goed onderwijs!