Steun ons en help Nederland vooruit

D66 in de provincie

Gelderland

Giro d'Italia

Giro Gelderland: leerschool d’Italia

De directeur van de Giro d’Italia noemde het “we have had three wonderful days”. Het waren fantastische dagen. Dat daar nog veel op aan te merken was bleek op 14 december toen de Provinciale Staten de eindrapportage van de Giro Gelderland behandelden. “Onder de streep staat een tekort van 255.570 euro”, constateert D66 Statenlid Céline Blom. “Er is geen blijvende maatschappelijke impact en de economische impact is gering.”